Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zdrowe jelita jednoczą Europę

Szereg inicjatyw, w tym warsztaty i kursy w zakresie zdrowia układu trawiennego, pomaga budować trwałe sieci współpracy medycznej między państwami członkowskimi UE i krajami kandydującymi.
Zdrowe jelita jednoczą Europę
Problemy zdrowotne związane z żywnością i układem pokarmowym są powszechne w całej Europie. Silna sieć współpracy może pomóc usprawnić tę dziedzinę opieki zdrowotnej. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Sieć współpracy w krajach kandydujących na rzecz żywności, sprawnego układu pokarmowego i zdrowia ludzkiego" (Guthealth Support) utworzyli fora współpracy w różnych państwach europejskich, wspierające wspólnotowe badania w tej dziedzinie.

W ramach projektu promowano najnowsze wyniki badań i innowacje dotyczące różnych grup docelowych oraz odżywiania i bezpieczeństwa żywnościowego, szczególnie w krajach kandydujących do UE, a także wśród firm i konsumentów.

Aby zrealizować założone cele, uczestnicy Guthealth Support zorganizowali warsztaty objazdowe przeznaczone zarówno dla młodych, jak i doświadczonych naukowców, a także dla polityków i studentów. Warsztaty takie odbyły się w Bułgarii, Czechach, Estonii, na Węgrzech, Malcie i w Polsce, a wśród tematów wydarzenia znalazły się takie zagadnienia, jak probiotyki czy molekularna ekologia mikroorganizmów układu pokarmowego.

Ponadto, zorganizowano 2-tygodniowy kurs laboratoryjny, w którym udział wzięło 20 uczestników, w tym 17 kobiet – wspierając tym samym równość płci w tej dziedzinie nauki. Kursy dały uczestnikom, których połowę stanowili doktoranci, solidne podstawy potrzebne do prowadzenia działalności badawczej. Udział studentów z różnych krajów przyczyni się do zacieśnienia współpracy naukowej.

Innym ważnym elementem projektu było zaproszenie naukowców, z krajów stowarzyszonych i kandydujących, na różne zebrania i konferencje naukowe. Były one okazją do wymiany wyników badań i wiedzy, szczególnie poprzez prezentacje i materiały informacyjne.

Podsumowując warsztaty objazdowe, kursy i konferencje wniosły bezprecedensowy wkład w rozwój badań w tej dziedzinie i pomogły zaangażować w prace kraje sąsiadujące z UE. Nowe sieci współpracy przyczynią się do podniesienia poziomu badań nad układem pokarmowym i żywnością, dając nadzieję na poprawę stanu zdrowia wielu Europejczyków.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę