Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DEMOLOGOS — Wynik w skrócie

Project ID: 505462
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS

Dokładniejsze obrazowanie rozwoju

Nowe metody wspierające mapowanie rzeczywistego rozwoju społeczno-gospodarczego stwarzają obecnie niezliczone rozważania dotyczące między innymi skali przestrzennej, zasobów, regulacji i dyskursu jako retoryki.
Dokładniejsze obrazowanie rozwoju
Gospodarcza przyszłość Europy zależy od silnego społeczeństwa wiedzy jako głównej przewagi konkurencyjni nad resztą świata. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Modele i logika rozwoju organizacji społeczno-gospodarczej w przestrzeni" (Demologos) zbadano ścieżki i modele rozwoju społeczno-gospodarczego wspierające rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. Zastosowano nowe metody i narzędzia w celu odwzorowania rozwoju społeczno-gospodarczego w różnych zmiennych przestrzennych. tj. krajach, regionach i miastach.

W ramach projektu Demologos opracowano metodologie studiów przypadku w oparciu o różne elementy. Jedna z nich dotyczy dialektyki zmiany i stałych czasoprzestrzennych, koncentrując się na okresach zmian i stabilności. Inna dotyczy analizy formy i mediacji między różnymi skalami, skupiając się na instytucjach wspierających i konsolidujących regionalizację i rozwój społeczno-gospodarczy.

Ponadto w ramach studiów przypadku zbadano krajową dynamikę rozwoju pod wpływem państwowych regulacji i instytucji. Uwzględniono także zmienne dotyczące lokalnych, regionalnych, międzynarodowych i globalnych reżimów lub trybów regulacyjnych.

Zespół projektu zbadał trzy różne podejścia do władzy jako relacji społecznej, z których jednym są zasoby, takie jak siła robocza, ziemia, kapitał oraz inne zasoby eksploatowane przez podmioty. Drugie obejmuje instytucje, organizacje i stosunki międzyludzkie, natomiast trzecie jest reprezentowane przez strukturalno-instytucjonalną dynamikę, która tworzy lub niszczy potencjał działań zbiorowych.

Innym ważnym czynnikiem, który wpływa na społeczeństwo oparte na wiedzy, jest analiza dyskursu, zwłaszcza retoryki i jej ekonomiczny wpływ, między innymi na decyzje inwestycyjne, kreowanie polityki i strategie zatrudnienia. Co ciekawe, zespół projektu stwierdził, że analiza dyskursu utrudnia zrozumienie prawdziwego rozwoju oraz że dyskurs jako narzędzie rozwojowe lub katalizator polityki nie jest rozważany w studiach przypadków rozwoju.

Metodologia studiów przypadku może ujawnić wiele informacji na temat roli i skali lokalnych agencji, budowania instytucji oraz zorientowanych politycznie łańcuchów dyskursywnych. Na przykład, zespół projektu Demologos odnalazł słabe punkty anty-hegemonicznych projektów i ruchów, które wpływają na rozwój. Te i wiele innych wyników wykazuje potencjał wsparcia krajów w analizie studiów przypadków w celu dalszego budowania wiedzy i promowania rozwoju.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę