Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FESCOLA — Wynik w skrócie

Project ID: 505281
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Norwegia

Pobudzenie zrównoważonego rozwoju

Nietypowe zalecenia niezbędne do zrozumienia i oddziaływania na zachowanie konsumenta mogą wesprzeć promowanie zrównoważonego rozwoju i czystszego środowiska.
Pobudzenie zrównoważonego rozwoju
Plan Wdrożenia z Johannesburga, który powstał w 2002 roku, miał ożywić globalne zaangażowanie w zrównoważony rozwój. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Wykonalność i zakres podejść opartych o cykl życia do zrównoważonej konsumpcji" (Fescola) wspierano realizację przez UE planu, który obejmuje wzorce zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Projekt poparł stosowanie bardziej przyjaznych dla środowiska i funkcjonalnie podobnych produktów i usług, a także określenie priorytetowych działań, które powodują mniejsze zanieczyszczenie i wspierają bardziej zrównoważone wzorce konsumpcji.

Zespół projektu Fescola zauważył, że na decyzje konsumpcyjne konsumentów wpływa, między innymi infrastruktura, przyzwyczajenia, ograniczenia czasowe, kwestie finansowe, dostępność oraz wpływy kulturowe. Na podstawie analizy konsumpcji zespół przedstawił szereg zaleceń na rzecz osiągnięcia celów projektu.

Jedno z zaleceń dotyczyło zapoznania konsumentów z kwestią zrównoważonego rozwoju poprzez zarysowanie, jak rosną emisje i kto jest za nie odpowiedzialny. Uwzględnia to również przeprowadzenie studiów przypadków w konkretnych obszarach konsumpcji towarów luksusowych.

Inne zalecenie wskazuje na rozwój technik scenariuszowych, tj. alternatyw, dla zrównoważonej konsumpcji. Analiza utrwalonych scenariuszy konsumpcji w odniesieniu do przeszłych schematów rozwoju oraz osadzenie informacji w celu wdrożenia nowych polityk może istotnie poprawić decyzje konsumpcyjne.

Projekt wezwał również do podjęcia interdyscyplinarnych inicjatyw, które integrują badania socjologiczne oraz metody cyklu życia na rzecz dalszego zrównoważonego rozwoju. Miałaby temu towarzyszyć poprawa w zakresie projektowania badań, samooceny gospodarstw domowych w zakresie oceny wpływu na środowisko, a także kilka innych narzędzi. Dotarcie takich narzędzi i pomysłów do decydentów, gmin i przedsiębiorstw może poskutkować powstaniem nowych zrównoważonych polityk konsumpcji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę