Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HYMM — Wynik w skrócie

Project ID: 505206
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Włochy

Nowe systemy pozwolą prześcignąć konkurencyjnych producentów

Rosnąca konkurencja ze strony rynków międzynarodowych zmusza europejskich producentów do skracania czasu wprowadzania produktów na rynek i cięcia kosztów. Finansowany ze środków UE zespół naukowców zajmujących się mechatroniką położył podwaliny pod nowatorskie rozwiązanie w tej dziedzinie.
Nowe systemy pozwolą prześcignąć konkurencyjnych producentów
Skracanie cyklu produkcyjnego grozi pogorszeniem precyzji narzędzi i jakości wyrobów, co rodzi konieczność tworzenia nowych materiałów i technik. Rozwiązanie tego problemu może nadejść ze strony stosunkowo nowej dziedziny, jaką jest mechatronika.

Mechatronika wykorzystuje zdobycze technologii mechanicznych, elektronicznych i komputerowych do projektowania i wytwarzania produktów o zwiększonej funkcjonalności.

Europejscy naukowcy biorący udział w projekcie HYMM postanowili stworzyć nowe materiały inteligentne do wykorzystania w narzędziach produkcyjnych stosowanych w niedrogich hybrydowych strukturach mechatronicznych.

Materiały inteligentne to takie materiały, które reagują na zmiany zachodzące w środowisku, podobnie jak organizmy żywe. Są one szeroko stosowane w czujnikach i siłownikach.

Głównym celem było stworzenie inteligentnych, elastycznych i szybkich systemów obróbki pozwalających zdecydowanie skrócić czas produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu precyzji.

Naukowcy opracowali mechatroniczne narzędzia symulacyjne do oceny wydajności badanych koncepcji. Za pomocą oprogramowania zbadali, a następnie wyprodukowali hybrydowy kompozyt składający się z falistego rdzenia i matrycy wykonanej z polimerów wzmocnionych włóknami węglowymi (CFRP).

Materiał kompozytowy wykorzystano następnie do wyprodukowania części bijaka, o połowę lżejszej od konwencjonalnego odpowiednika. Większa zdolność tłumienia drgań, jaką wykazuje ten element, ma kluczowe znaczenie dla przyspieszenia osiowego, a tym samym dla możliwości zwiększenia szybkości obróbki bez uszczerbku dla precyzji.

Stworzenie sprzętu i oprogramowania do inteligentnej kontroli struktur mechatronicznych było ostatnim elementem prac, który umożliwił skonstruowanie prototypowego bijaka testowego wykonanego z CFRP i wykorzystującego inteligentne czujniki ze światłowodową siatką Bragga (FBG).

Komputerowy model pozwolił przewidzieć odchylenia końcówki narzędzia w warunkach obciążenia statycznego i termicznego w oparciu o dane dostarczane w czasie rzeczywistym z czujnika, a tym samym uzyskać inteligentne funkcje adaptacyjne.

Struktury mechatroniczne stworzone przez uczestników projektu HYMM charakteryzują się mniejszą masą i wyższą wydajnością w porównaniu z konwencjonalnymi narzędziami do obróbki.

W dłuższej perspektywie, dalsze ulepszanie materiałów, procesów i oprogramowania sterującego może znacząco obniżyć koszty produkcji, z korzyścią dla europejskich producentów zmagających się z coraz silniejszą światową konkurencją.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę