Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NANOFOREST — Wynik w skrócie

Project ID: 505247
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Szwecja

Nanotechnologia w produktach drzewnych

Przemysł leśny może stanąć przed wielką szansą, jeżeli ostatnie postępy nanotechnologii zostaną wykorzystane do tworzenia lepszych i bardziej innowacyjnych produktów.
Nanotechnologia w produktach drzewnych
Postępowe zastosowania nanotechnologii można wykorzystać do udoskonalenia wielu branż, z których jedna jest związana z produktami leśnymi, od celulozy i drewna po materiały opakowaniowe. Istnieje jednak potrzeba odwzorowania tych najnowocześniejszych osiągnięć nanotechnologicznych, które mogą istotnie unowocześnić sektor. Taki cel przyświecał finansowanemu ze środków UE projektowi "Mapa drogowa nanotechnologii na rzecz branży produktów leśnych" (Nanoforest).

W ramach projektu pracowano pilnie nad badaniem relacji między najnowocześniejszą nanotechnologią a przewidywanymi postępami, które można by zastosować w sektorze i przemyśle produktów leśnych. Oprócz nowych zastosowań wykorzystujących włókna celulozowe skoncentrowano się na ścierze, papierze, tekturze i innych wyrobach z drewna.

Zespół projektu Nanoforest skupił się następnie na podejściach do zwiększenia wydajności powszechnych produktów końcowych, jak również na innowacjach związanych z nowymi platformami opartymi na włóknach, które wspomogłyby produkcję materiałów i pakowanie. Naukowcy wezwali do utworzenia sieci wymiany europejskich naukowców i zainteresowanych stron w celu zwiększenia prac nad nanotechnologią w branży oraz otwarcia nowych możliwości. Potwierdzili także wysokie koszty związane z dostarczeniem sprzętu i zatrudnieniem ekspertów potrzebnych do osiągnięcia dalszego postępu w zakresie nowych technologii.

Jeśli pod uwagę wzięte zostanie wezwanie do interdyscyplinarnych badań w tej dziedzinie oraz ustanowione zostaną właściwe kanały sieciowe, sektor może odnieść ogromne korzyści na wiele różnych sposobów. Będzie to oznaczać szereg nowych zastosowań i produktów z drewna, które zapewnią Europie pozycję lidera w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę