Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wykorzystać drobnoustroje Amazonii

Uczestnicy europejsko-południowoamerykańskiego projektu badali ochronę bioróżnorodności Amazonii i jej potencjał ekonomiczny.
Wykorzystać drobnoustroje Amazonii
Substancje wytwarzane przez organizmy żywe cieszą się rosnącym zainteresowaniem jako alternatywne środki lecznicze. Szczególny potencjał w zakresie komercyjnego wykorzystania wykazują charakteryzujące się ogromną bioróżnorodnością ekosystemy, na przykład w Amazonii.

W tym kontekście, celem unijnego projektu "Bioprospektowanie amazońskich drobnoustrojów i metabolitów wtórnych roślin – warsztaty i kursy" (Microdiv2) było opracowanie strategii pozwalających na wykorzystanie bioróżnorodność Amazonii do tworzenia wartości dodaj oraz na regulowanie dostępu do zasobów genetycznych i dzielenie się korzyściami płynącymi z ich użytkowania. W ramach projektu zorganizowano trzytygodniowy praktyczny kurs dla edukatorów, specjalistów i studentów zajmujących się technologiami mikrobiologicznymi, chemicznymi i biomolekularnymi.

Uczelnie europejskie (z Austrii i Finlandii) udostępniły swoją wiedzę z zakresu identyfikacji drobnoustrojów (bakterii i grzybów) oraz opisywania metabolitów wtórnych roślin uczelniom, organizacjom edukacyjnym i przedsiębiorstwom prywatnym z obszaru Amazonii. W projekcie Microdiv2 udział wzięli wysokiej klasy specjaliści z Europy i Ameryki Łacińskiej, którzy zbudowali trwałą sieć współpracy naukowej mającej na celu przekucie bioróżnorodności Amazonii na wartość ekonomiczną.

Pomimo ograniczeń czasowych projektu Microdiv2, udało się zwiększyć świadomość społeczną na temat korzyści płynących z ekosystemów amazońskich i możliwości ich wykorzystania. Uczestnicy projektu podkreślają konieczność stosowania uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym wytycznych w sprawie biobezpieczeństwa, ocen ryzyka i regulacji, a także instrumentów zarządzania.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę