Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HIPCON — Wynik w skrócie

Project ID: 505467
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Szwecja

Zrównoważona produkcja, większa konkurencyjność

Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył oprogramowanie do kontroli procesów, które ma szansę zrewolucjonizować europejski sektor produkcyjny. Optymalizacja produkcji pod kątem lepszych wyników ekonomicznych, środowiskowych i procesowych może być dużym bodźcem dla konkurencyjności Europy.
Zrównoważona produkcja, większa konkurencyjność
Przyszłość konkurencyjnej produkcji kryje się nie tylko w szybszych i bardziej efektywnych kosztowo procedurach oraz produktach o większej wydajności, ale także w zrównoważonym rozwoju, przy czym czynniki te nie wykluczają się już wzajemnie. Coraz więcej konsumentów wybiera firmy, które kierują się zasadami prośrodowiskowymi.

Europejski sektor produkcji musi zatem wdrożyć zrównoważone procesy wytwórcze, które byłyby jednocześnie wysoce konkurencyjne. Ewolucja taka musi obejmować aspekty związane z jakością produktów, efektywnością kosztową produkcji i wpływem na środowisko oraz wykorzystywać zaawansowane technologicznie badania.

Europejscy naukowcy stworzyli projekt "Holistyczna zintegrowana kontrola procesów" (Hipcon), aby w ramach multidyscyplinarnego podejścia wykorzystać wiedzę naukową i ułatwić dokonanie takiego przejścia. W programie wykorzystano takie dziedziny, jak modelowanie parametrów środowiskowych, ekonomicznych i procesowych oraz optymalizacja i teoria kontroli.

Konsorcjum Hipcon stworzyło oprogramowanie do zarządzania produkcją łączące symulację, monitorowanie i kontrolę procesów w czasie rzeczywistym z optymalizacją pod kątem różnych zastosowań przemysłowych.

Aby przetestować wszechstronność i przydatność oprogramowania, przeprowadzono pełnoskalowe studia przypadków w dwóch szwedzkich firmach, jednej zajmującej się produkcją stali i drugiej zarządzającej oczyszczalnią ścieków. W obu przypadkach wykazano znaczące korzyści finansowe, środowiskowe i procesowe wynikające z zastosowania oprogramowania.

Główne osiągnięcie projektu Hipcon, holistyczne zintegrowane oprogramowanie do kontroli procesów, powinno wesprzeć wdrażanie zrównoważonych procesów produkcyjnych, przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności i ekoefektywności Europy.

Pomimo zakończenia projektu, konsorcjum jest w trakcie uzyskiwania osobowości prawnej, aby zadbać o dalsze przekształcanie wyników badań na przydatne komercyjnie aktualizacje oprogramowania i wsparcie techniczne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę