Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HIGH FIELD RESEARCH — Wynik w skrócie

Project ID: 505474
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES
Kraj: Francja

Wspólny dostęp do bardzo silnych pól magnetycznych

Finansowany ze środków UE zespół badawczy wprowadził ważne udoskonalenia techniczne w magnesach. Dzięki otwarciu placówki badawczej dla naukowców z innych instytucji możliwe są wspólne badania z wykorzystaniem bardzo silnego pola magnetycznego.
Wspólny dostęp do bardzo silnych pól magnetycznych
Pole magnetyczne wytwarzane jest przez ruch ładunków elektrycznych, najczęściej elektronów, na przykład podczas okrążania przez nie jądra atomów lub przepływania przez przewodniki.

Bardzo silne pole magnetyczne wykorzystywane jest między innymi w fizyce, biologii i chemii. Umożliwia ono badanie złożonych zachowań kwantowych w takich materiałach, jak nadprzewodniki czy makrocząsteczki odpowiedzialne za różne choroby.

Naukowcy z paryskiego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych w Grenoble (GHMFL) stworzyli projekt "Dostęp do badań w bardzo silnych polach magnetycznych" (HIGH FIELD Research), aby rozwinąć działalność badawczą placówki i otworzyć ją dla wykwalifikowanych badaczy z innych instytucji.

Dzięki dofinansowaniu projektu HIGH FIELD Research, GHMFL opracowało tzw. technikę poliheliczną (ang. polyhelix), która pozwala zwiększyć intensywność pola magnetycznego, jak i jego jednorodność. Najsilniejsze pole magnetyczne, jakie dotychczas udało się uzyskać w laboratoriach, miało wartość 40 tesli (T). GHMFL uzyskało pole 34 T, pozwalające na prowadzenie precyzyjnych doświadczeń, które nie były wcześniej możliwe. Magnes jest dostępny dla badaczy zewnętrznych, a czas dostępu ograniczony jest jedynie kosztami energii elektrycznej.

Uczestnicy projektu HIGH FIELD ulepszyli parametry techniczne magnesu z laboratorium GHMFL i udostępnili go naukowcom z innych placówek. Działania te powinny przełożyć się na wiele ciekawych odkryć w następnych latach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę