Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Głęboka restrukturyzacja materiałów termoplastycznych

Nowe procesy produkcyjne i techniki spawania obiecują stworzenie kompozytów termoplastycznych, które sprawią, że części samolotów będą lżejsze i bardziej opłacalne niż kiedykolwiek wcześniej.
Głęboka restrukturyzacja materiałów termoplastycznych
Termoplastyczne części kompozytowe są coraz częściej wykorzystywane w przemyśle lotniczym ze względu na lekkość, odporność na ogień, lepsze możliwości spawania i właściwości niskiej wilgoci. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Rozwój i innowacje na rzecz zaawansowanej produkcji tworzyw termoplastycznych" (Dinamit) zbadano, w jaki sposób dalej poprawić procesy produkcyjne i produkty końcowe w tej dziedzinie oraz zoptymalizować koszty.

Na ogół części te podlegają ograniczeniu ze względu na swoją prostą geometrię i nieelastyczne wymiary. Generują one wysokie koszty związane z drogimi surowcami oraz konsolidacyjnymi procesami formowania. W ramach projektu Dinamit analizowano, jak ulepszyć masową produkcję tych kompozytów dla samolotów lub helikopterów poprzez rozwój elastycznego, szybkiego i taniego montażu oraz jednoczesną minimalizację skrawków.

Zespół projektu eksperymentował z nowo opracowaną żywicą strukturalną, lub polietyloketonoketonem (PEKK), jak również mieszanką strukturalnych matryc termoplastycznych oraz wieloosiowych konstrukcji termoplastycznych. W odniesieniu do konsolidacji formowania uwzględniono nowe próżniowe formowanie membranowe oraz szybkie zautomatyzowane procesy w celu otrzymania większych części struktury o podwójnej krzywiźnie. Można to połączyć z niskociśnieniowym wtryskiem, jak również poprawą technologii formowania ciągłego i walcowania na rzecz zastosowania podkładu.

Ponadto zespół projektu Dinamit dążył do opracowania nowego procesu spawania na miejscu związanego z miejscowym procesem konsolidacji, biorąc pod uwagę także spawanie laserowe w montażu wysokowydajnych termoplastycznych komponentów kompozytowych. Wreszcie, zespół opracował narzędzie optymalizacji kosztów do oceny produkcji innowacyjnych polimerów termoplastycznych (TP) i procesów. Jeśli nowe rozwiązania zostaną wprowadzane w życie, koszty samolotów mogą spaść, emisje zostaną ograniczone, a przemysł odniesie liczne korzyści.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę