Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

KOBAS — Wynik w skrócie

Project ID: 505339
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Włochy

Nowe rozwiązania maszynowe do modernizacji produkcji

Nowe rozwiązania technologiczne, takie jak symulacja trójwymiarowa (3D) i sieci wiedzy, pozwalają przemysłowi na nowo spojrzeć na pracę maszyn, prowadząc do zwiększenia produkcji i konkurencyjności.
Nowe rozwiązania maszynowe do modernizacji produkcji
Ponieważ możliwość dostosowywania i elastyczność szybko plasują się jako priorytety w sektorze wytwórczym, wymagany sprzęt i maszyny stają się coraz bardziej skomplikowane w obsłudze. Celem finansowanego przez UE projektu KOBAS było przezwyciężenie tego wyzwania. Wsparł on małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w celu opracowania rozwiązań, które pomagają w szkoleniach, konfiguracji, konserwacji i planowaniu zadań nowych maszyn.

Zespół projektu KOBAS pracował nad rozwojem innowacyjnego zestawu narzędzi, które umożliwiają MŚP szybkie dostosowywanie rozwiązań informatycznych w celu ułatwienia produkcji na kilka sposobów. Rozwiązania te wspomagają planowanie procesów, szkolenia, konserwację maszyn oraz zarządzanie przy użyciu technologii, takich jak rzeczywistość wirtualna, symulacja 3D i systemy oparte na wiedzy, z których wszystkie charakteryzują się szybką i sprawną integracją. Uczestnicy projektu starają się zagwarantować, aby proponowane rozwiązania były skalowalne, elastyczne i możliwe do dostosowania, zgodnie z potrzebami wielu tradycyjnych sektorów wytwórczych w całej Europie.

W bardziej szczegółowym ujęciu projekt koncentrował się na stworzeniu zestawu opartych na wiedzy metod i narzędzi do zwiększenia wydajności i dostępności dostosowanej według typu maszyny i sektora. Pomógł również ustanowić sieć zaawansowanych technicznie MŚP, które dostarczą narzędzi i dostosują je do tych różnych sektorów, pobudzając znacznie konkurencyjności i wzrost.

Ponadto w ramach projektu KOBAS zalecono nowe wytyczne dla maszyn produkcyjnych, które byłyby zgodne z normami rynkowymi i ułatwiły integrację tych narzędzi i usług. Wyniki projektu zostały rozpowszechnione zainteresowanym stronom, w tym w ramach kampanii szkoleniowej na rzecz nowego podejścia. Dalsze prace powinny przynieść nowe kompetencje i większą wiedzę na temat parametrów procesowych maszyny, zwiększając wydajność i dając bardzo potrzebny impuls sektorowi produkcyjnemu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę