Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SCARLET — Wynik w skrócie

Project ID: 44166
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Włochy

Badanie in silico toksyczności związków

Prawo wymaga przeprowadzenia oceny toksyczności i mutagenności związków chemicznych przed wprowadzeniem ich na rynek. Europejskie konsorcjum dokonało całościowej oceny stosowanych obecnie metod w zakresie toksykologicznych badań przesiewowych i podkreśliło potrzebę opracowania podejść in silico.
Badanie in silico toksyczności związków
Od eksperymentów na zwierzętach gwałtownie odstępuje branża kosmetyczna, a stopniowo także sektor farmaceutyczny i spożywczy. W rezultacie wymagane są alternatywne niezawodne metody testowania toksyczności i mutagenności związków chemicznych. Większość badań skupia się na określaniu zależności między strukturą a aktywnością (SAR) związków toksycznych i mutagennych, to znaczy, innymi słowy, na analizowaniu aktywności związku na podstawie jego struktury.

Głównym celem inicjatywy finansowanej przez UE "Zależność między strukturą a aktywnością jako czynnik decydujący o mutagenności i kancerogenności" (Scarlet) było dokonanie krytycznej oceny sytuacji w dziedzinie SAR pod tym kątem oraz dostarczenie wskazań w zakresie aktualnych tematów do dalszych badań. Podczas zorganizowanych warsztatów eksperci w tej dziedzinie spotkali się z przedstawicielami organizacji publicznych i branży przemysłowej.

Uczestnicy przedyskutowali najnowocześniejsze modele in silico w zakresie kancerogenności i mutagenności, przyglądając się niezawodności stosowanych obecnie metod eksperymentalnych oraz zakresowi testów fałszywie ujemnych i fałszywie dodatnich. Choć określone kryteria mają zastosowanie do tych metod, zaobserwowano, że zainteresowane strony inaczej reagują na testy fałszywie ujemne i fałszywie dodatnie. Fałszywie ujemne wyniki testów toksykologicznych mają decydujące znaczenie dla sektora regulacyjnego, podczas gdy fałszywie dodatnie wpływają na branżę przemysłową, która musi zakazywać stosowania związków, które w rzeczywistości nie są toksyczne.

Obecnie powszechnie akceptowany jest fakt, że badania w zakresie mutagenności oferują ważne wsparcie w zakresie generalnej oceny badań nad genotoksycznością. Partnerzy projektu Scarlet oczekiwali, że podobną ocenę da się przeprowadzić dla metod in silico, umożliwiając bardziej rygorystyczne i nieobciążone badania przesiewowe związków w oparciu o ich strukturę.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę