Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Coraz bliżej Australii

Silne więzi w dziedzinie badań, nauk przyrodniczych i technologii między Australią a Europą mogą przynieść obustronne korzyści. Polityki, wymiany akademickie i sieci współpracy już teraz przyczyniają się do realizacji tego znaczącego celu.
Coraz bliżej Australii
Australia być może jest postrzegana jako odległa kraina na antypodach, jednak jej silny potencjał badawczy i obszerne zasoby wiedzy, gromadzone z innej perspektywy w stosunku do wiedzy europejskiej, pozostają w dużej mierze niewykorzystane. Celem UE jest zbudowanie obiecującej sieci wymiany między tymi dwoma regionami, pozwalającej na uwolnienie cennego przepływu danych badawczych i dobrych praktyk w obu kierunkach.

Dążąc to tak ambitnego celu, naukowcy finansowani przez UE w ramach projektu "Forum współpracy europejsko-australijskiej w obszarze nauki i technologii, faza II" (FEAST) opracowali solidny mechanizm współpracy między tymi dwoma regionami. Projekt skupił się na umocnieniu powiązań między naukowcami, identyfikacji obszarów współpracy, wymianie dobrych praktyk i wspieraniu najnowocześniejszych badań, zwłaszcza w dziedzinie nauki i technologii (S&T).

Mechanizmy te obejmują portal internetowy na rzecz współpracy w dziedzinie S&T, internetową bazę projektów badawczych i naukowców, a także oferowane wsparcie dla sieci badawczych na rzecz ułatwiania współpracy. Ponadto powstało centrum informacji, dokumentacja możliwości współpracy, sieć przemysłowo-naukowa. Zorganizowano także odbywającą się co dwa lata konferencję promującą rozwój współpracy w zakresie S&T.

Zespół projektu FEAST rozpowszechnił swoje wnioski na temat najlepszych strategii poprzez media, aby wspierać realizację celów projektu, a także wpłynął na kształt polityki w sprawie rozwoju badań międzynarodowych i innowacji. Utorował drogę do planowania współpracy i oceny wpływu projektu na jakość badań.

Uczestnicy projektu odnotowali, że Australia znacząco angażuje się działania Europy w tym kierunku, a jej polityki już teraz zachęcają do podejmowania międzynarodowej współpracy. Do sukcesu przyczynia się istniejące wsparcie przeznaczone dla australijskich uniwersytetów angażujących się we współpracę z Europą, a także fundusze inwestujące w inicjatywy oparte na współpracy. Podsumowując, Australia podejmuje czynną współpracę z UE, pomagając w budowie silnych więzi w zakresie S&T, które bez wątpienia przyniosą synergistyczne korzyści dla obu stron.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę