Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CONCORDE — Wynik w skrócie

Project ID: 505834
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Hiszpania

Katalizatory z funkcją czyszczenia

Wiele tlenków katalitycznych opartych na badaniach w zakresie nanotechnologii mogłoby pomóc w produkcji czystszych produktów petrochemicznych, wsparciu inicjatyw środowiskowych i umocnieniu europejskiej przestrzeni badawczej (ERA) na wiele nowych sposobów.
Katalizatory z funkcją czyszczenia
Wraz z osłabieniem światowej gospodarki, rozpoczął się wyścig o zwiększenie wydajności energetycznej i produkcji paliwa, z dużym naciskiem na kwestie środowiskowe. Jedna z ważnych inicjatyw w tym zakresie obejmuje badania nad katalizatorami z tlenku metalu, które mają decydujące znaczenie dla ograniczenia emisji i produkcji czystego wodoru.

W ramach projektu finansowanego ze środków UE "Koordynacja badań i rozwoju w zakresie nanostrukturalnych tlenków katalitycznych w Europie" (Concorde) zintensyfikowano badania i rozwój w tej dziedzinie poprzez nacisk na budowanie sieci i wymianę na wysokim szczeblu.

Celem projektu Concorde było znaczne zminimalizowanie powielania badań w tym zakresie i zwiększanie synergii zainteresowanych stron, poprzez budowę instytucjonalnych relacji w wyniku wymiany personelu, konferencji naukowych i obustronnych szkoleń. Projekt pomógł podjąć konsorcjom współpracę na wielu poziomach i zrewolucjonizować badania związane z tlenkami metali, zachęcając do bezpośredniego transferu wiedzy z laboratoriów do zastosowań praktycznych.

Zespół projektu ocenił postępy w tej dziedzinie i przedstawił zarys przyszłych wymogów pod kątem katalizatorów z tlenku metalu. Wyszczególniono potrzeby społeczeństwa i przemysłu w celu zapewnienia decydentom dostępu do wiedzy i zaleceń w zakresie dalszych celów.

Inicjatywa Concorde przyczyniła się do wygenerowania dodatkowej wiedzy w zakresie przygotowania metodologii, łącznie z identyfikacją i opracowaniem nowych katalizatorów z tlenku metalu. Naukowcy badali też chemię tlenków metalu w celu ulepszenia reakcji katalitycznych i odkrycia nowych zastosowań tych materiałów.

Poprzez szereg warsztatów i konferencji naukowych, obejmujących ponad 70 sesji szkoleniowych, posiedzeń i działań w zakresie nawiązywania kontaktów, projekt Concorde rozpowszechnił najnowsze informacje na temat postępów w zakresie tlenków metalu i doprowadził do znacznych postępów badawczych. Wiedza ta z pewnością wzbogaci ERA i wypromuje innowacje w sektorze petrochemicznym i środowiskowym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę