Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FURAN-RA — Wynik w skrócie

Project ID: 44393
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Minimalizowanie wystawienia na szkodliwy wpływ żywności poddanej obróbce cieplnej

Furany to klasa związków zawierających chlor występujących w rozmaitych przetworzonych produktach spożywczych. Naukowcy finansowani przez UE wyjaśnili ich rolę w powstawaniu nowotworów i zwrócili uwagę na konieczność minimalizacji narażenia na ich szkodliwy wpływ.
Minimalizowanie wystawienia na szkodliwy wpływ żywności poddanej obróbce cieplnej
Furany to produkty uboczne rozmaitych procesów chemicznych, wytwórczych, cieplnych i spalania.

Testy na zwierzętach wykazały, że furany są wysoce kancerogenne, przez co zostały wprowadzone na listę zamieszczoną w "Raporcie w sprawie czynników rakotwórczych" opublikowaną przez amerykański Departament Zdrowia i Usług Społecznych (DHHS), a także pozwoliły zidentyfikować je jako możliwe substancje kancerogenne dla ludzi przez Międzynarodową Agencję Badania Raka.

W związku z tym Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA), organ testujący i regulacyjny, zaniepokoiła się obecnością furanów w określonej żywności, takiej jak kawa czy gotowany kurczak, poddanej obróbce cieplnej.

Dalsze badania wykazały znacznie powszechniejsze występowanie niż początkowo sądzono, łącznie z pojawianiem się furanów w takich produktach, jak modyfikowane mleko w proszku czy odżywki dla niemowląt, a także w wielu innych produktach puszkowanych, przekąskach i płatkach śniadaniowych.

Jednak gruntowne zrozumienie zawartości furanu w żywności, narażenie człowieka na substancje chemiczne i mechanizmy indukcji nowotworu (kancerogeneza) niezbędne jest do przełożenia wyników badań nad gryzoniami na ocenę ryzyka dla ludzkiego zdrowia.

Europejscy naukowcy przystąpili do oceny "Roli genetycznych i niegenetycznych mechanizmów w zagrożeniu furanem" (FURAN-RA) poprzez połączenie badań in vivo i in vitro skupiających się na raku wątroby u gryzoni.

Badania in vivo obejmowały doustne podanie furanu gryzoniom, a także wykorzystanie modeli zmodyfikowanych genetycznie. Ta pierwsza opcja pozwoliła na ocenę zależności od dawki skutków związanych z DNA, podczas gdy druga zwróciła uwagę na sposób działania furanu.

Badania in vivo uzupełniono badaniami na komórkach hodowlanych, wyjaśniając sposób mutacji furanu i jednego z jego metabolitów. Jednocześnie naukowcy przeprowadzili ocenę poziomu furanu w żywności oraz wynikłego narażenia człowieka na jego szkodliwe działanie, chcąc skorelować dane na temat toksyczności z minimalnym poziomem bezpiecznego narażenia.

Uczestnicy projektu FURAN-RA zademonstrowali wiązanie DNA furanu i genotoksyczność, dając podstawy zrozumienia sposobu działania furanów w powstawaniu raka w wątrobie.

Ponadto, i co najważniejsze, wyniki projektu FURAN-RA stanowią naukowe podstawy ku temu, by ograniczyć wystawienie na szkodliwy wpływ tej substancji u ludzi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę