Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

W kierunku bezpieczniejszych produktów zbożowych

Na rynku rośnie zapotrzebowanie na wydajną i wysokojakościową produkcję wyrobów zbożowych. Europejscy interesariusze połączyli siły, aby udoskonalić istniejące metodologie wykrywania toksyczności w produktach zbożowych.
W kierunku bezpieczniejszych produktów zbożowych
Przemysł zbożowy wkracza w nową erę i staje przed koniecznością wdrożenia nowych przepisów unijnych. Testy kontroli jakości produktu końcowego wykazują szereg problemów w zakresie toksyczności. Dotyczą one na przykład obecności mykotoksyn, pestycydów oraz tworzenia się akrylamidu; są to poważne zagrożenia dla zdrowia i trzeba je wyeliminować. Stosowane obecnie metody analiz laboratoryjnych służące do wykrywania substancji toksycznych są jednak pracochłonne i drogie, co ogranicza wydajność produkcji mąki i podnosi koszty.

Kierując się kwestiami bezpieczeństwa żywnościowego, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Pomiary i kontrola mykotoksyn, pestycydów i akrylamidu w sektorze zbożowym" (MAP-Milling) starali się usprawnić istniejące praktyki przetwórstwa zbożowego. Celem prac było przystosowanie produkcji do nowych przepisów oraz podniesienie jakości i niezawodności wyrobów.

Członkowie konsorcjum w pierwszej kolejności określili potrzeby i wymagania w zakresie wykrywania zanieczyszczeń w produktach zbożowych oraz przygotowali specyfikacje dla wymaganych technik pomiarowych. Zaprojektowano i przygotowano ulepszone, oparte na teście immunoenzymatycznym (ELISA) metody wykrywania określonych pestycydów występujących w produktach zbożowych. Ponadto, stworzono szereg nowych systemów pomiaru mykotoksyn, które porównano ze sobą pod kątem szybkiej, taniej i niezawodnej detekcji szkodników z gatunku Aspergillus i Helicoverpa zea.

Zorganizowane konferencje i warsztaty pozwoliły konsorcjum MAP-Milling na odpowiednie przeszkolenie interesariuszy sektora rolno-spożywczego w zakresie najważniejszych zanieczyszczeń mąki oraz ułatwiły rozpowszechnianie wyników badań. Opracowano także otwarte oprogramowanie pozwalające odpowiednio stosować wyniki projektu.

Wdrożenie rezultatów badań MAP-Milling przez przemysł zbożowy powinno poprawić wykrywalność występujących w mące substancji toksycznych i znacząco podnieść jakość produktów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę