Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUROMAGNET — Wynik w skrócie

Project ID: 506239
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES
Kraj: Niderlandy

Europa włącza przyciąganie

Działania na rzecz połączenia wszystkich ważniejszych europejskich laboratoriów i placówek zajmujących się technologią pola magnetycznego usprawnią badania w tej dziedzinie i zapewnią przypływ cennej wiedzy z wielu dyscyplin.
Europa włącza przyciąganie
Wysokie i impulsowe pola magnetyczne to technologie, które przyczyniły się do pobudzenia badań m. in. w dziedzinie fizyki, chemii, biologii, materiałoznawstwa i biomedycyny. W projekcie Euromagnet finansowanym przez UE wzięły udział różne instytucje z całej Europy, aby zgłębić ten ekscytujący obszar badawczy.

Umożliwiono dostęp do wielu europejskich placówek dysponujących polem magnetycznym na terenie Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Francji i Holandii. Uczestnicy wsparli dwa wspólne działania badawcze (JRA) między zainteresowanymi stronami i konsorcjami, zachęcając do wymiany wiedzy w tej dziedzinie. Placówki mogły udostępnić zainteresowanym stronom z całej Europy statyczne pola magnetyczne w wysokości do 33 T oraz impulsowe pola magnetyczne w zakresie od 60 do 100 T.

Oba JRA otworzyły drogę dla badań związanych ze spektroskopią magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) wywołaną działaniem silnego pola magnetycznego oraz spektroskopią podczerwoną (IR) w polach impulsowych. Celem pierwszej inicjatywy było opracowanie spektroskopii NMR przy bardzo wysokich polach magnetycznych w magnesach rezystancyjnych do 40 T oraz magnesach impulsowych do 60 T, w oparciu o wszystkie europejskie inicjatywy związane ze spektroskopią NMR wywołaną działaniem wysokiego pola. W ramach drugiej inicjatywy przyjrzano się udoskonaleniu technik spektroskopii IR wywołanej impulsowymi polami magnetycznymi w zakresie 20–100 T.

Aby zrealizować te cele, w ramach projektu zainicjowano program wymiany obejmujący obustronne wizyty w ośrodkach badawczych i możliwości w zakresie szkolenia. Przeprowadzono szereg warsztatów w zakresie określonych tematów badawczych i nowych podejść eksperymentalnych, a także utworzono szkołę dla młodych naukowców kształcącą ich w zakresie fizyki związanej z wysokimi polami magnetycznymi.

Przeprowadzono szereg niezwykłych eksperymentów w ramach sieci instalacji projektowych, uzyskując ważne odkrycia i zastosowania związane ze spektroskopią NMR i IR. W dalszej perspektywie, celem projektu jest umożliwienie prowadzenia eksperymentów, które łączą lasery na swobodnych elektronach (FEL) w roli źródła promieniowania IR z polami impulsowymi. Tego typu inicjatywa, obok wielu innych śmiałych przedsięwzięć, ma na celu poszerzyć granice tej dyscypliny i zwrócić uwagę na pionierskie możliwości Europy w technologii pól magnetycznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę