Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CARE — Wynik w skrócie

Project ID: 506395
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES
Kraj: Francja

Badania nad akceleratorem zyskują paneuropejski rozgłos

Połączenie możliwości wszystkich akceleratorów cząsteczek w Europie w jedną sieć pomoże wygenerować obszerną wiedzę w dziedzinie fizyki energii i jej podobnych.
Badania nad akceleratorem zyskują paneuropejski rozgłos
Nauka, a zwłaszcza fizyka wielkich energii, poczyniła znaczne postępy dzięki mocy akceleratorów cząstek. Ośrodki, takie jak Europejska Organizacja Badań Nuklearnych (CERN) czy Niemiecki Synchrotron Elektronowy (DESY), stoją na czele badań z użyciem akceleratora, otwierając możliwości dla wielu fascynujących odkryć badawczych.

W ramach finansowanego przez UE projektu "Skoordynowane badania z użyciem akceleratora w Europie" (CARE) powstała bardziej zorganizowana i zintegrowana sieć europejska w tej dziedzinie, łącząca wyróżniające się europejskie laboratoria oraz społeczności ich użytkowników. Dzięki projektowi z powodzeniem podniesiono standard istniejących infrastruktur, ułatwiono dostęp do akceleratorów i zwiększono ich niezawodność. Dzięki bliższej interakcji między naukowcami i specjalistami, wykorzystano również najnowocześniejsze technologie poprzez ulepszenie badań i rozwoju, testowanie komponentów i wygenerowanie nowych koncepcji.

Co więcej projekt CARE określił priorytety na przyszłość, takie jak wiązki neutrin (mionów) i wysokoenergetyczne/o wysokim natężeniu akceleratory protonów, a także liniowy akcelerator elektronów i liniowy zderzacz elektronów. Pomogło to osiągnąć zamierzenia paneuropejskiej platformy technologicznej poświęconej badaniom z użyciem akceleratorów, przy wsparciu trzech działań w zakresie tworzenia sieci i czterech działań badawczych.

Działania w ramach sieci zaowocowały badaniami porównawczymi, uszeregowanymi priorytetowo programami badawczymi i opracowaniem planów technicznych na rzecz rozwoju infrastruktury, znacznym zasileniem europejskiej bazy wiedzy w tej dziedzinie. Z kolei w ramach wspólnych projektów skupiono się na opracowaniu technologii wnęk nadprzewodzących i uruchomiono program mający udoskonalić technologię fotoiniekcji.

Podsumowując, projekt CARE wykazał, że synergia wszystkich ośrodków badawczych pozwoli uzyskać znakomite wyniki badawcze, znacznie przekraczające te, które dowolna z placówek zdołałaby osiągnąć samodzielnie. Projekt pomógł instytucjom akademickim z całej Europy zwiększyć możliwości badawcze i pozwolił, by w sektorze badań z użyciem akceleratora wprowadzono wiele rozmaitych innowacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę