Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

POLLEN — Wynik w skrócie

Project ID: 518399
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Francja

Bliskie spotkania z nauką

Nowe narzędzia stymulujące rozwój nauk przyrodniczych w oparciu o samodzielne poszukiwania sprzyjają włączeniu krytycznego myślenia u uczniów i zwiększają zastosowanie tej dziedziny w otaczającym nas świecie, zachęcając jednocześnie do interakcji i innowacji.
Bliskie spotkania z nauką
Tradycyjna nauka szkolna często jest koncepcją jednostronną i zacofaną w porównaniu z kształceniem uczniów w zakresie nauk przyrodniczych w sposób bardziej zajmujący, oparty na samodzielnych poszukiwaniach (IBSE). Celem projektu finansowanego przez UE "Kiełkujące miasta na rzecz nauk przyrodniczych – wspólnotowe podejście do zrównoważonego rozwoju edukacji w zakresie nauk przyrodniczych w Europie" (Pollen) było przyjrzenie się temu słabemu punktowi i naprawienie go. Zespół projektu w szczególności zajął się udostępnieniem szkoleń, systemów oceny i narzędzi służących wzmocnieniu nauczania i uczenia się w zakresie nauk przyrodniczych w oparciu o samodzielne poszukiwania w szkołach podstawowych.

Projekt Pollen pokazał, w jaki sposób nauczanie w dziedzinie nauk przyrodniczych może zostać ulepszone na poziomie lokalnym i przyczynić się do zintegrowania społeczności w ramach podejścia "Kiełkujące miasta", tj. angażującego całe miasta w kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych. Koncepcja ta zachęca uczniów do zgłębiania wiedzy na temat otaczających ich zjawisk, a jednocześnie do poprawy krytycznego myślenia, zwiększenia ciekawości i kreatywności. Mając to na uwadze, projekt skupił się na zademonstrowaniu wykonalności tego podejścia krajowym władzom placówek oświatowych i zaangażowaniu zainteresowanych stron, takich jak rodziny, społeczności naukowe, uniwersytety i branże przemysłowe.

Aby zdefiniować swoje główne cele i je zrealizować, zespół projektu Pollen dokonał oceny kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych w każdym "kiełkującym mieście" na terenie Europy. Wśród krajów objętych programem znalazły się: Niemcy, Estonia, Hiszpania, Francja, Węgry, Niderlandy, Portugalia, Słowenia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo. Następnie twórcy projektu ocenili podejście uczniów i nauczycieli do nauk przyrodniczych, a także poziom zaangażowania społeczności w realizację projektu. Obejmowało to prowadzenie nieprzerwanej oceny ze strony lokalnego personelu, jak i zainteresowanych stron.

Co najważniejsze, projekt dostarczył szkołom materiałów edukacyjnych, materiałów laboratoryjnych i platformy sieciowej do oceny narzędzi edukacyjnych, skupiając się na sesjach szkoleniowych dla personelu placówek oświatowych i poprawie umiejętności w zakresie nauczania. Zestawy edukacyjne udostępnione nauczycielom pomogły zminimalizować trudności praktyczne, których zwykle obawiają się nauczyciele.

Kładąc nacisk na wzmocnienie podejścia IBSE, projekt przyczyni się do tego, by kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych stało się bardziej interesujące i praktyczne, i być może zachęci młodych Europejczyków to wyboru nauk przyrodniczych jako ścieżki zawodowej w przyszłości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę