Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUEREK — Wynik w skrócie

Project ID: 506051
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS

Zmiana kształtu wyższego wykształcenia

Podczas gdy instytucje akademickie w UE cieszą się dobrą reputacją, do ich rozwoju w zakresie przedsiębiorczości i kontaktów międzynarodowych mogą przyczynić się lepsze strategie i wytyczne na rzecz utrzymania poziomu kształcenia.
Zmiana kształtu wyższego wykształcenia
Uniwersytety w całej UE cieszą się renomą ośrodków wiedzy i głównych współautorów europejskiego społeczeństwa opartego na wiedzy. Jednak ponieważ uniwersytety w różnych krajach opierają się na bardzo różnym finansowaniu i krajowej dynamice planowania, należy zagwarantować, by wszystkie mogły efektywnie przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa jako ośrodki generowania wiedzy.

W ramach projektu finansowanego przez UE "Europejskie uniwersytety na rzecz przedsiębiorczości – ich wkład w wiedzę Europy" (Euerek) zbadano mechanizmy wewnętrzne tych instytucji w celu opracowania zaleceń, które spotęgowałyby produkcję wiedzy.

W projekcie przeanalizowano krajowe polityki różnych krajów i przeprowadzono analizę przypadków poszczególnych instytucji, a zwłaszcza procesów i systemów regulacji w zakresie wykształcenia wyższego. W ramach projektu Euerek odkryto, że działania w zakresie przedsiębiorczości zbiorowej przebiegają niezwykle sprawnie, gdy dochód państwa jest niski, ale adekwatny do nowych inicjatyw oraz gdy dochód z inicjatyw trafia do tych, którzy podjęli ryzyko, i pomysłodawców. Odkryto także, że działania prowadzone są najprężniej, gdy uniwersytety skupiają się na obszarach, w których ciągły rozwój zawodowy i nowe odkrycia badawcze uznawane są za przydatne dla przemysłu i społeczeństwa.

Z drugiej strony, zaobserwowano, że działania w zakresie przedsiębiorczości słabną, kiedy podstawowy dochód państwa jest zbyt wysoki lub gdy jest nieadekwatny w stosunku do inwestycji i podejmowanego ryzyka. Restrykcyjne regulacje finansowe i tradycyjna kultura akademicka również stają na przeszkodzie działaniom na rzecz przedsiębiorczości.

Innym bardzo istotnym odkryciem jest to, że działania międzynarodowe mogą wspierać przedsiębiorczość, ale gdy nie są prawidłowo realizowane, mogą powodować utrudnienia. Dla potwierdzenia tych tez zespół projektowy wykazał, że podczas gdy uniwersytety w Zjednoczonym Królestwie polegają głównie na studentach zagranicznych i programach nauki na odległość w celu generowania dochodów, uniwersytety skandynawskie są bardziej altruistyczne pod względem swoich inicjatyw w zakresie międzynarodowego rozwoju.

Obecnie model przyjęty w Zjednoczonym Królestwie odtwarzany jest w Mołdawii, Polsce, Rosji i innych krajach, w których utrzymanie wysokiej jakości kształcenia stanowi większe wyzwanie. Jeżeli rozwój międzynarodowy ma odbywać się pomyślnie, jego celem jest umacnianie kraju goszczącego i promowanie współpracy poprzez partnerstwa miast, w oparciu o pobudki altruistyczne, nie zaś wyłącznie zyski.

Działania w zakresie przedsiębiorczości i rozwój międzynarodowy były dwiema głównymi kwestiami pośród wielu innych, którym zajął się projekt Euerek. Jeżeli projekt pozwoli wyłonić bardziej harmonijne podejście i najlepsze praktyki, możliwe będzie uzyskanie znaczącej poprawy w zakresie wykształcenia wyższego w całej Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę