Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUGINDAT — Wynik w skrócie

Project ID: 502852
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Hiszpania

Modele mysie chorób nerek

Naukowcy z całej Europy zajmujący się zaburzeniami nerek opracowali nowe modele mysie do badania roli rozmaitych transporterów aminokwasów w stanie chorobowym. Wyniki projektu pomogą odkryć mechanizmy odpowiadające za pierwotne dziedziczne aminoacidurie (PIA).
Modele mysie chorób nerek
PIA to rzadkie zaburzenia genetyczne oddziałujące na wchłanianie aminokwasów przez nerki. Obszerne badania pozwoliły odkryć, że główną przyczyną tego schorzenia jest brak określonych transporterów aminokwasów. Jednak w celu dalszego wyjaśnienia mechanizmów stojących za powstawaniem choroby, niezbędne jest stworzenie przedklinicznych modeli badawczych.

Z tego względu powstał finansowany przez UE projekt "Europejska inicjatywa w dziedzinie genomiki dotycząca zaburzeń błony osocza transporterów aminokwasów" (Eugindat), którego celem jest przeprowadzenie obszernych badań nad PIA, począwszy od stworzenia bazy danych przypadków klinicznych PIA po opracowanie genetycznie zmodyfikowanych modeli zwierzęcych rzecz badania roli aminokwasów i transporterów peptydowych w resorpcji w nerkach. Na początek naukowcy zgromadzili szczegółowe informacje genotypowe i fenotypowe pacjentów cierpiących na PIA. Te informacje genetyczne pozwoliły na zidentyfikowanie nowych mutacji związanych z PIA.

W połączeniu z badaniami na zwierzętach, partnerzy projektu odkryli, że rBAT/b0, transporter +AT ma wpływ na cystynurię, chorobę wywołaną wadliwym transportem cystyny, która objawia się formowaniem kamieni nerkowych. Wygenerowany model zwierzęcy pozwolił na zidentyfikowanie leku o zwiększonej efektywności in vivo.

Łącznie w ramach projektu Eugindat opracowano 10 modeli myszy knock-out, które pozwoliły naukowcom zidentyfikować i funkcjonalnie scharakteryzować szereg nowych transporterów aminokwasów i kluczowe regulatory zaangażowane w wychwyt aminokwasów. Oczekuje się, że opracowane modele, wraz z trójwymiarową strukturą transporterów, przyczynią się do uzyskania ważnych informacji na temat resorpcji w nerkach i choroby.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę