Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MAIN — Wynik w skrócie

Project ID: 502935
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Włochy

Odkrywanie mechanizmów kryjących się przewlekłym stanem zapalnym

Europejscy naukowcy połączyli siły w celu ujawnienia, w jaki sposób procesy fizjologiczne, takie jak stan zapalny, mogą przejść w stan patologiczny. Wyniki projektu mogą dostarczyć odpowiedzi na wiele pytań związanych z zaburzeniami zapalnymi.
Odkrywanie mechanizmów kryjących się przewlekłym stanem zapalnym
Z chwilą zakażenia lub zranienia, komórki układu odpornościowego przyciągane są do danego miejsca, gdzie docierają poprzez krwiobieg. Proces ten zwany jest zapaleniem. Choć jest to uznawane za działanie normalne, przedłużenie tego procesu prowadzi do patologicznego stanu zapalenia przewlekłego. Staje się coraz bardziej oczywiste, że przewlekły stan zapalny jest główną przyczyną wielu chorób, łącznie z zaburzeniami autoimmunologicznymi.

Aby w pełni zrozumieć kierunkową migrację komórek zapalnych w stronę uszkodzonych tkanek i w ich obrębie, finansowany przez UE projekt "Migracja komórek docelowych w przewlekłym stanie zapalnym" (MAIN) zgromadził ponad 48 wiodących zespołów badawczych w tej dziedzinie.

Projekt MAIN podzielono na ściśle powiązane programy badawcze oparte na wysoce zintegrowanych działaniach. Część grup zostało zaangażowanych w program opracowania narzędzi (TDP), który skupia się na tworzeniu narzędzi technologicznych obejmujących obrazowanie i interferencję RNAi do badania migracji komórek. Identyfikacja ścieżek sygnalizowania i sieci molekularnych, które regulują migrację komórek zapalnych, była częścią programu identyfikacji komórek docelowych (TIP) i dostarczyła wskazówek na temat mechanizmów decydujących o przewlekłym zapaleniu.

Jednocześnie potencjalne komórki docelowe testowano w ramach programu walidacji komórek docelowych (TVP) przy użyciu modeli in vitro i in vivo, podczas gdy nowe próby wygenerowano w ramach programu opracowania leków (DDP).

Łącznie, informacje wygenerowane podczas realizacji projektu MAIN dostarczyły ważnej podstawowej wiedzy na temat tego, co decyduje o migracji komórek zapalnych oraz co przebiega nieprawidłowo podczas przewlekłego stanu zapalnego. Informacje te będą mogły zostać wykorzystane do przyszłego projektowania leków przeciw przewlekłym zapaleniom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę