Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

OSTEOGENE — Wynik w skrócie

Project ID: 502941
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Norwegia

Bliżej zrozumienia osteoporozy

Europejskie badanie skupiło się na rozpracowaniu mechanizmów kryjących się za chorobą degradacji masy kostnej, znanej jako osteoporoza (OP). Wyniki projektu mogą mieć duże znaczenie dla zarządzania chorobą i terapii.
Bliżej zrozumienia osteoporozy
OP stanowi jedno z najpowszechniejszych zaburzeń w Europie, na które cierpią co najmniej 4 na 10 kobiet po 50 roku życia. Choroba ta przejawia się obniżeniem masy kostnej, co często prowadzi do złamań, i występuje częściej u kobiet, głównie po okresie menopauzy. Inną formą OP jest ta występująca w konsekwencji określonych zaburzeń przemiany materii i dotykająca w równym stopniu populacji męskiej.

Aby wyjaśnić mechanizmy molekularne powodujące lub prowadzące do OP, UE sfinansowała projekt "Mechanizmy molekularne homeostazy kości" (Osteogene). Ostatecznym celem projektu Osteogene było wygenerowanie nowej wiedzy, którą dałoby się wykorzystać do wczesnego diagnozowania, profilaktyki i udoskonalonego leczenia OP.

Badanie obejmowało kobiety w okresie pomenopauzalnym cierpiące na OP, pacjentów z wtórną metaboliczną formą OP będącą wynikiem pierwotnej nadczynności przytarczyc oraz grupa kontrolna. Badania genetyczne ujawniły genetyczne miejsce znaczące dla określania gęstości mineralnej kości, które jest w około 80% zależne genetycznie.

Powstał biobank zawierający próbki krwi i tkanek, a następnie przeprowadzono badania nad genetyką funkcjonalną. Dodatkowo, partnerzy projektu przestudiowali profil ekspresji genowej kości OP w porównaniu do kości zdrowej oraz, po przeprowadzeniu analizy bioinformatycznej, wyselekcjonowali określone kandydujące produkty genów OP o różnej ekspresji i przetestowali je w hodowli komórkowej i na modelach zwierzęcych.

Wyniki projektu Osteogene znacząco zwiększyły naszą wiedzę na temat fizjologicznej i osteoporotycznej homeostazy kości. Specjalny nacisk położono na identyfikację potencjalnych biomarkerów chorobowych, które mogłyby być stosowane do wczesnej oceny ryzyka wystąpienia OP. Wyniki projektu będzie można zastosować w nowym i funkcjonalnym formowaniu kości w ramach leczenia OP.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę