Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MOL CANCER MED — Wynik w skrócie

Project ID: 502943
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH

Celowanie w telomery w walce z rakiem

Wiodący naukowcy europejscy w dziedzinie raka połączyli siły, by zbadać, w jaki sposób długość telomeru wiąże się z rozwojem nowotworu. Zidentyfikowanie nowych biomarkerów ma szansę przyczynić się do diagnozowania i leczenia raka.
Celowanie w telomery w walce z rakiem
Telomery lub końce chromosomu stały się atrakcyjnym celem dla interwencji przeciwnowotworowych, ponieważ integralność telomeru jest niezbędna, by zagwarantować nieograniczony potencjał replikacyjny komórek rakowych. Zachowanie długości chromosomu wykonywane jest przez enzym telomerazę, który aktywowany jest niemal w 90% przypadków raka.

Naukowcy są zdania, że ingerowanie w telomery, poprzez bezpośrednie celowanie w telomeryczne DNA lub białka zaangażowane w kompleks telosomowy, może negatywnie wpływać na potencjał proliferacyjny nowotworów. Dlatego też komponenty te stanowią nowe cele terapii przeciwnowotworowej o ogromnym potencjale leczniczym i diagnostycznym.

W tym celu powstał projekt finansowany przez UE "Opracowanie leków molekularnych do walki z rakiem w erze pogenomowej" (MOL Cancer MED), w ramach którego podjęto się identyfikacji nowych celów zaangażowanych w zachowanie długości chromosomu i przełożenie ich na praktykę przedkliniczną. Projekt stanowił kontynuację pomyślnego piątego programu ramowego (5PR), obejmującego siedem instytucji, które badały potencjał telomerazy jako celu w walce z rakiem. Konsorcjum MOL Cancer MED zostało rozszerzone, aby promować naukowe interakcje i współpracę pośród badaczy z 14 różnych grup zajmujących się telomerazą, telomerami i rakiem.

Naukowcy poczynili znaczące postępy w zakresie wartości telomerazy i komponentów telosomowych jako biomarkerów w diagnozowaniu raka. Zidentyfikowano nowe ważne cele molekularne związane z telomerami i odkryto represor telomerazy oraz funkcje promujące wzrost. Dodatkowo, konsorcjum zdołało wyprodukować nowe małocząsteczkowe leki wiodące o obiecujących właściwościach przeciwnowotworowych.

Podsumowując, projekt MOL Cancer MED pomógł rozszerzyć naszą podstawową wiedzę na temat mechanizmów odpowiadających za zachowanie długości telomeru w komórkach rakowych. Produkty projektu oferują obiecujące alternatywy dla istniejących systemów leczenia przeciwnowotworowego i potencjalnie przyniosą korzyści tysiącom chorych na raka na całym świecie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę