Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MUTP53 — Wynik w skrócie

Project ID: 502983
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Szwecja

Zmutowane białko p53 nowym celem w walce z rakiem

Mutacje białka p53 odpowiadającego za supresję nowotworową to jedne z najczęstszych zmian genetycznych obserwowanych w nowotworach. Naukowcy w tej dziedzinie zbadali rolę zmutowanego p53 w nowotworach i stworzyli nowe interwencyjne plany terapeutyczne.
Zmutowane białko p53 nowym celem w walce z rakiem
p53 zaangażowane jest w regulację cyklu komórkowego, a utrata jego funkcji powoduje niekontrolowaną proliferację, którą można zaobserwować w komórkach nowotworowych. Dane wskazują, że niektóre mutacje wspomagają nowe biochemiczne i biologiczne właściwości p53 – zjawisko znane jako nabycie funkcji – i aktywnie przyczyniają się do procesów kancerogenezy.

Mając to na uwadze, multidyscyplinarne konsorcjum finansowane przez UE skupiło się na eksplorowaniu roli mutacji p53 w nowotworach w ramach projektu "Mutacje p53 jako cel w ulepszonej terapii przeciwnowotworowej" (MUTP53). Dokładniej rzecz biorąc, partnerzy projektu zaplanowali przywrócenie aktywności p53 na rzecz supresji nowotworów, dezaktywując nabycie funkcji lub przywracając właściwości dzikiego typu tego białka.

W tym celu naukowcy opracowali model myszy z mutacją białka p53, próbę detekcyjną mutacji p53 oraz małe cząsteczki, które przywracają funkcję dzikiego typu zmutowanego p53. Prace eksperymentalne przyniosły szereg informacji na temat biochemicznych właściwości mutacji p53, jej przydatności jako markera klinicznego oraz sposobów na celowanie w zmutowane białko p53 w nowotworach.

Wśród innych osiągnięć projektu była identyfikacja małych cząsteczek ukierunkowanych na zmutowane p53. Jedną z nich przetestowano także pod kątem nowej terapii przeciwnowotworowej u pacjentów w fazie I badania klinicznego.

W ramach projektu MUTP53 wygenerowano ważne informacje na temat prognostycznej i predykcyjnej wartości mutacji p53 w nowotworach, a wiedza ta powinna mieć ogromną wartość dla onkologów klinicznych zajmujących się leczeniem pacjentów cierpiących na raka. Co więcej, oczekuje się, że zwiększy ona dokładność diagnozowania i dostarczy znacznych korzyści klinicznych dla chorych na raka i innych na terenie Europy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę