Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RIBOREG — Wynik w skrócie

Project ID: 503022
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Francja

Rola niekodującego RNA w nowotworach

Niekodujące RNA to wielofunkcyjne cząsteczki powiązane z wieloma procesami biologicznymi. Ich rola w kontekście różnicowania komórek była przedmiotem intensywnych badań prowadzonych przez europejskich specjalistów w dziedzinie biologii RNA.
Rola niekodującego RNA w nowotworach
Niekodujące RNA (ncRNA) odgrywają kluczową rolę w licznych ważnych procesach, zarówno u organizmów eukariotycznych, jak i prokariotycznych. Zgodnie z najnowszymi badaniami, znaczna liczba ncRNA (antysensownych RNA) uczestniczy w regulacji niemal każdego procesu komórkowego oraz w szeregu chorób (np. nowotworach czy chorobie Alzheimera).

Aby znaleźć nowe ncRNA uczestniczące w procesie różnicowania komórek i rozwoju chorób, zainicjowano finansowany ze środków UE projekt "Nowe role niekodujących RNA w różnicowaniu i schorzeniach" (RIBOREG). Głównym celem projektu było zidentyfikowanie i opisanie funkcji ncRNA w różnych warunkach komórkowych i rozwojowych (w tym nowotworu) oraz w organizmach eukariotycznych (roślinach, zwierzętach czy drożdżach).

Członkowie konsorcjum RIBOREG zastosowali multidyscyplinarne podejście łączące takie dyscypliny, jak bioinformatyka, biologia komórki, genetyka i genomika.

Udało się stworzyć profil ekspresji miRNA przy wykorzystaniu próbek kwasu LNA w komórkach ssaków, a także modele knockoutowego mikroRNA (miRNA) oraz nowy mechanizm ryboregulacyjny z udziałem miRNA. Działania te umożliwiły wprowadzenie na rynek szeregu produktów opartych na technologii LNA.

Postępy w badaniach nad związanymi z RNA mechanizmami regulacyjnymi doprowadziły do stworzenia nowych technologii z zakresu biologii ncRNA. Projekt RIBOREG dostarczył informacji przydatnych w diagnostyce chorób i projektowaniu leków.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę