Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BRECOSM — Wynik w skrócie

Project ID: 503224
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Badania nad przerzutami raka piersi

Przenoszenie się komórek rakowych do innych miejsc organizmu jest częstym skutkiem ubocznym nowotworu. Duże europejskie konsorcjum badało mechanizmy regulacji przerzutów raka piersi.
Badania nad przerzutami raka piersi
Rak piersi pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów wśród kobiet na całym świecie. W przypadku wczesnej diagnozy wskaźnik przeżywalności wynosi ponad 90% w okresie 5-letnim. Przerzuty nowotworu grożą jednak komplikacjami i nawrotem choroby.

Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu "Identyfikacja szlaków molekularnych regulujących swoiste dla organów przerzuty raka piersi" (Brecosm) było zdefiniowanie genów, białek i szlaków odpowiedzialnych za przerzuty nowotworu piersi. W swoich badaniach uczestnicy projektu posłużyli się szeroką gamą technik, takich jak profilowanie ekspresji, analiza bioinformatyczna, histologia i badania na myszach transgenicznych.

Stworzono szereg nowych linii komórkowych raka piersi, przy czym naukowcy uważają, że za swoiste dla organów przerzuty raka piersi odpowiada utrata lub dodanie funkcji genów. Wprowadzenie tych komórek do organizmów zwierząt doświadczalnych pozwoliło naukowcom zidentyfikować geny regulujące procesy przerzutów. Wyniki analiz wskazują, że większość szlaków transdukcji sygnałów uczestniczących w przerzutach raka piersi dotyczy wielu organów, co prawdopodobnie jest odzwierciedleniem chaotycznego sposobu rozprzestrzeniania się tego nowotworu.

Szlaki te sprawdzono także in vivo poprzez dodawanie i odejmowanie genów w genetycznie zmodyfikowanych modelach zwierzęcych. Naukowcy badali też możliwość stworzenia wyspecjalizowanych strategii walki z rakiem piersi. Na podstawie zgromadzonych danych dotyczących potencjalnych biomarkerów przerzutów zdefiniowano i przetestowano w warunkach klinicznych konkretne inhibitory regulujące przerzuty.

Badanie Brecosm dostarczyło ważnych informacji na temat mechanizmów regulacji przerzutów nowotworowych. Wyniki projektu powinny znaleźć zastosowanie w klinicznych metodach leczenia raka piersi, z korzyścią dla licznych pacjentek.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę