Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SIGNALLING & TRAFFIC — Wynik w skrócie

Project ID: 503228
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Francja

Związki między sygnałowaniem a transportem komórkowym

Europejscy naukowcy połączyli siły, aby zbadać zależności między sygnałowaniem i transportem komórkowym w organizmach normalnych i chorych. Wyniki badań powinny ułatwić projektowanie i konstruowanie nowych metod leczenia chorób.
Związki między sygnałowaniem a transportem komórkowym
Transmisja sygnałów w komórkach eukariotycznych odbywa się poprzez transport pęcherzyków przenoszących m.in. związane z błoną cząsteczki sygnałowe. Komunikacja między komórkami odbywa się także za pośrednictwem przyczepionych do błony cząsteczek noszących nazwę receptorów, które są odbudowywane w ramach procesu egzocytozy i endocytozy. Mimo że wiadomo, iż szlaki transportu przez błonę komórkową są kontrolowane przez komórkowe szlaki sygnałowe, nasza znajomość odpowiedzialnych za to zjawisko mechanizmów molekularnych jest niepełna.

W tym kontekście uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Sygnałowanie i transport przez błonę komórkową w transformacji i różnicowaniu" (Signalling & Traffic) chcieli określić zależności między szlakami sygnałowymi a transportem cząstek przez błonę komórkową. Biorące udział w projekcie zespoły badawcze badały sposób, w jaki różne szlaki transdukcji remodelują trasy ruchu wewnątrzkomórkowego i na odwrót.

Posługując się nowoczesnymi metodami z dziedziny biologii komórek, naukowcy badali różne modele różnicowania komórek, na przykład dotyczące podziału i migracji neuronów czy komórek rakowych. Analizy doświadczalne koncentrowały się na białkach uczestniczących w ruchu transbłonowym i sekrecji, takich jak rab i SNARE. Badano też cząsteczki adhezyjne typu komórka-komórka i komórka-substrat, czynniki wzrostu i ich receptory, pod kątem ich roli w normalnym i patologicznym sygnałowaniu spotykanym w nowotworach i chorobach mózgu.

Dane zgromadzone w ramach projektu Signalling & Traffic dostarczyły ważnych wskazówek dotyczących związków między transportem odbywającym się przez błonę komórkową a sygnałowaniem, prowadzących do rozwoju raka i chorób mózgu. Co ważne, wiedza ta może zostać w przyszłości wykorzystana przy tworzeniu nowych metod leczenia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę