Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GENOMES_TO_VACCINES — Wynik w skrócie

Project ID: 503231
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Dania

Od genomu do odpowiedzi immunologicznej

Możliwość przewidywania, które peptydy są bardziej skuteczne przy generowaniu odpowiedzi immunologicznej, byłaby nieocenioną pomocą przy projektowaniu szczepionek. Europejscy naukowcy urzeczywistnili ten cel, tworząc nowoczesne narzędzia bioinformatyczne.
Od genomu do odpowiedzi immunologicznej
Dzięki technologiom sekwencjonowania genomu możemy szybko przeanalizować cały genom patogenu. Zdobyte w ten sposób informacje można wykorzystać do badania biologii niemal każdego patogenu i jego potencjalnego wpływu – za pośrednictwem poddanych translacji białek – na układ odpornościowy.

Jedną z kluczowych jednostek przetworzeniowych układu odpornościowego są peptydy. Zadaniem limfocytów T jest rozpoznawanie i wiązanie peptydów prezentowanych za pośrednictwem cząsteczek MHC komórek prezentujących antygeny lub komórek gospodarzy. Wytwarzanie i prezentowanie peptydów jest procesem złożonym i obejmującym wiele etapów. Zasadniczo każdy osobnik prezentuje swoim limfocytom T niepowtarzalny i wysoce zróżnicowany wzorzec peptydowy bieżącego metabolizmu białkowego.

Celem finansowanego ze środków UE projektu "Wykorzystanie danych genomu i proteomu w rozpoznawaniu odpornościowym" (Genomes_TO_Vaccines) było zrozumienie i opisanie sposobu, w jaki układ odpornościowy manipuluje białkami.

W pierwszej kolejności stworzono skuteczne metody badań biochemicznych pozwalające analizować trzy główne etapy generowania epitopów limfocytów T. Etapy te to proteolityczne rozdrobnienie antygenów białek w proteasomy, translokacja peptydu (TAP) oraz wybór i prezentacja peptydu na cząsteczkach MHC.

Naukowcy wykorzystali techniki bioinformatyczne, aby przewidzieć rezultaty tych procesów in silico oraz potencjalne reakcje limfocytów T człowieka. Wykorzystano izolaty wirusa grypy A, aby zbadać proces skanowania epitopów oraz aby przewidzieć postać peptydów zarówno w biochemicznych wiązaniach MHC, jak i, co jeszcze ważniejsze, u zdrowych osób po przebyciu grypy.

Oprócz zgromadzenia danych na temat wirusa SARS uczestnicy projektu Genomes_TO_Vaccines zidentyfikowali 13 nowych epitopów grypy, obejmujących praktycznie całą populację. Epitopy te wyselekcjonowano z uwagi na ich wysoką konserwatywność. Co ciekawe, wszystkie obejmowały aktualne izolaty ptasiej grypy.

Projekt Genomes_TO_Vaccines potwierdził możliwość wykorzystania danych genomu do rozpoznawania immunologicznego. Stworzona technologia może znaleźć zastosowanie w projektowaniu immunoterapii i szczepień, podnosząc tym samym jakość życia Europejczyków.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę