Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DETECT — Wynik w skrócie

Project ID: 505914
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Zmodyfikowane metody obrazowania medycznego dla technik projektowania

Finansowany ze środków UE zespół naukowców dokonał ważnych udoskonaleń sprzętu i oprogramowania do obrazowania, tradycyjnie stosowanego w diagnostyce medycznej. Opracowany system powinien przyspieszyć projektowanie i wytwarzanie niestandardowych komponentów w różnych gałęziach przemysłu.
Zmodyfikowane metody obrazowania medycznego dla technik projektowania
Rosnące zapotrzebowanie na coraz bardziej specjalistyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb produkty przekłada się na konieczność tworzenia nowych wydajnych metod projektowania i technologii inżynieryjnych.

Technologie te muszą nie tylko być elastyczne, ale także umożliwiać szybkie wprowadzanie zaawansowanych produktów na rynek. Ponadto, powinny być przydatne na różnych etapach procesu tworzenia produktów, pozwalając na wykrywanie usterek i niejednorodności materiałów.

Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, europejscy naukowcy biorący udział w projekcie "Nowe technologie projektowania i inżynieryjne oparte na tomografii komputerowej następnej generacji" (Detect) postanowili stworzyć trójwymiarową wirtualną platformę modelowania opartą na technologii tomografii komputerowej (CT).

CT pozwala uzyskać, w oparciu o dwuwymiarowe obrazy rentgenowskie, trójwymiarowy model w danej osi badanego obiektu. Tomografia trójwymiarowa jest powszechnie stosowana w diagnostyce medycznej oraz w testach nieniszczących, ale naukowcy chcieli zwiększyć jej prędkość i elastyczność, tak aby można ją było wykorzystać w projektowaniu i produkcji.

W tym celu opracowano nowy sprzęt i algorytmy służące do szybszego, a jednocześnie bardziej precyzyjnego skanowania części o złożonej geometrii i większych rozmiarach. Badacze założyli 10-krotne skrócenie czasu skanowania w porównaniu z konwencjonalnymi metodami CT.

Jednocześnie, opracowano nowe algorytmy przetwarzania obrazu umożliwiające wczytywanie, wizualizację i obróbkę bardzo dużych zbiorów danych i przekształcanie ich do formatu CAD, bez konieczność modyfikowania dostępnego oprogramowania do konwersji formatów CT na CAD.

Konsorcjum Detect przygotowało także narzędzia do e-learningu i prezentacje dla różnych grup docelowych, aby upowszechnić wiedzę na temat przemysłowego wykorzystania nowej technologii CT na całym świecie.

Obecnie podobna technologia jest stosowana głównie w USA. Wdrożenie systemu Detect pomogłoby europejskim projektantom i producentom szybko dostarczać indywidualnie zaprojektowane produkty na rynek, a tym samym przyczyniłoby się do poprawy konkurencyjności dużego sektora europejskiej gospodarki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę