Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MAX-INF2 — Wynik w skrócie

Project ID: 505977
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES
Kraj: Szwecja

Wszystkie oczy zwrócone na krystalografię rentgenowską

Intensywniejsze szkolenia i warsztaty poświęcone badaniom i infrastrukturze dotyczącej krystalografii makrocząsteczkowej pomagają unijnym naukowcom wykorzystywać tę technologię i tworzyć nowe materiały.
Wszystkie oczy zwrócone na krystalografię rentgenowską
Makrocząsteczkowa krystalografia rentgenowska (MX) ma kluczowe znaczenie dla wielu dziedzin badań, szczególnie w zakresie identyfikacji struktury atomowej nowych materiałów. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Europejska sieć infrastruktury krystalografii makrocząsteczkowej 2" (MAX-INF2) było wsparcie europejskiej infrastruktury MX i zapewnienie lepszego kształcenia młodych naukowców i zainteresowanych stron zajmujących się tą dziedziną.

Ucząc społeczność użytkowników bardziej wydajnego użytkowania infrastruktury MX, uczestnicy projektu dbają o maksymalne wykorzystanie urządzeń oraz o wysoki poziom badań naukowych. Jedno z najważniejszych działań prowadzonych w ramach projektu dotyczyło szkoleń z zakresu korzystania z infrastruktury MX i warsztatów integracyjnych, w których uczestniczyły laboratoria MX z różnych placówek synchrotronowych i technolodzy MX. W ramach projektu przeprowadzono trzy takie warsztaty, na których przedstawiano dostępne placówki i pomagano użytkownikom efektywnie korzystać z infrastruktury.

Ponadto, założono dwie szkoły teoretyczne, dostarczające szczegółowych informacji na temat metrologii MX i badające nowe podejścia i metody dotyczące używania infrastruktury i prowadzenia doświadczeń naukowych.

Jeśli chodzi o stronę praktyczną projektu, zorganizowano 23 warsztaty poświęcone takim zagadnieniom, jak wprowadzenie do krystalografii czy nauki stosowane. Omawiano także kwestie dotyczące uszkodzeń wywoływanych promieniowaniem, fazowania i projektowania leków, a także tworzenia nowych algorytmów dla oprogramowania krystalograficznego.

Uczestniczący w projekcie specjaliści w dziedzinie strukturalnego oprogramowania biologicznego przyczynili się do rozwoju technologii MX i wykorzystania jej potencjału. Ambitne przedsięwzięcie pomoże w modernizacji placówek i narzędzi badawczych oraz zwiększy możliwości korzystania z MX, przyczyniając się do poprawy kondycji małej, ale ważnej gałęzi unijnego sektora nauki oraz do rozwoju europejskiej gospodarki opartej na wiedzy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę