Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

QUALITYLOWINPUTFOOD — Wynik w skrócie

Project ID: 506358
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD

Żywność przyszłości

Fascynujące badanie na temat organicznej i ekologicznej żywności pozwoliło wygenerować przydatne informacje, które mogą podwyższyć jakość łańcucha dostaw żywności w Europie, przynosząc także pozytywne zmiany środowiskowe i społeczno-gospodarcze.
Żywność przyszłości
Europejczycy coraz więcej uwagi poświęcają jakości i bezpieczeństwu konsumowanej przez nich żywności, w związku z czym decydenci UE szukają sposobów na podniesienie standardów poprzez wprowadzenie żywności organicznej i żywności o niewielkim oddziaływaniu na środowisko. W ramach finansowanego przez UE projektu Qualitylowinputfood przyjrzano się sposobom, dzięki którym na europejskie stoły mogłaby trafiać żywność lepszej jakości. Analizowano oczekiwania i postawy konsumentów, a także metody i systemy produkcji żywności.

Badania zachowań konsumentów, ich potrzeb i postaw zakupowych w zakresie bezpieczeństwa i jakości przyniosły niespójne, nieustannie zmieniające się rezultaty, oparte na takich kwestiach, jak zdrowie osobiste, ceny, etyka i środowisko. Jednak w ramach projektu wykazano, że zachowanie konsumentów rozwija się wraz z rynkiem oraz że gotowość ta stanowi główną przeszkodę na drodze do zwiększenia popytu.

Jak można się było spodziewać, badanie wykazało również, że produkcja żywności organicznej pozwala uzyskać żywność o większej wartości odżywczej i mniejszej zawartości szkodliwych substancji chemicznych, takich jak metale ciężkie, pestycydy, mykotoksyny i inne związki. Pośród wielu innych wniosków, zespół projektu ustalił także, że stosowanie nawozu naturalnego w ramach dobrych praktyk gospodarki rolnej nie stanowi dodatkowego zagrożenia dla bezpieczeństwa warzyw gotowych do spożycia.

Jeśli chodzi o systemy produkcji inwentarza żywego, zespół projektu Qualitylowinputfood dostarczył wytyczne dla rolników i innych zainteresowanych stron w zakresie poprawy organicznej hodowli inwentarza żywego, szczególnie w odniesieniu do obsadu zwierząt w gospodarstwie, karmienia i zarządzania nimi. Ponadto, w ramach projektu oceniono alternatywne protokoły dotyczące dezynfekcji warzyw i stwierdzono, że ozon może być z powodzeniem stosowany w zastępstwie chloru w roli środka odkażającego. Przyjrzano się również aspektom związanym z transportem, handlem i sprzedażą detaliczną w obrębie łańcucha dostaw, sugerując opracowanie kursów szkoleniowych i analiz przypadku w ramach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) na rzecz promowania rolnictwa organicznego.

Zespół projektu przeprowadził analizę kosztów i korzyści, ocenę społeczno-gospodarczą oraz wpływu na środowisko. Te ostatnie oceny ujawniły, że systemy organicznej produkcji zbóż są bardziej energooszczędne i generują mniejsze emisje gazów cieplarnianych (GHG). Poprzez stronę projektu, newsletter i internetowe działania marketingowe, zespołowi Qualitylowinputfood udało się dotrzeć do zainteresowanych stron i zapoczątkować pozytywne zmiany w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę