Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SELAMAT — Wynik w skrócie

Project ID: 506386
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Niderlandy

Z żywnością nie ma żartów

Transfer wiedzy na temat bezpieczeństwa żywności z Europy do Azji ma za cel wsparcie dobrobytu społeczno-gospodarczego, opieki zdrowotnej i wyższego standardu życiowego.
Z żywnością nie ma żartów
Prawodawstwo w sprawie bezpieczeństwa żywności i wiedza na ten temat w Europie ma solidne podstawy w porównaniu z innymi częściami świata. Jednak na całym świecie niedostateczne bezpieczeństwo żywności w wielu częściach świata prowadzi do chorób, a nawet śmierci, nadwyrężając resort opieki zdrowotnej i gospodarki państw.

Chcąc pomóc w zaszczepieniu najważniejszej wiedzy na temat bezpieczeństwa żywności w Azji, uczestnicy finansowanego przez UE projektu Selamat stworzyli sieć globalnej współpracy w sprawie bezpieczeństwa żywności. Sieć zachęciła do obustronnej współpracy w zakresie decydujących kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności, pomogła Azji uzyskać dostęp do europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) oraz poparła azjatyckie polityki rozwojowe poprzez realizację wspólnych inicjatyw i wspólnych programów działań badawczych.

W projekcie Selamat zbadano systemy zrównoważonej produkcji pod kątem bezpieczeństwa żywności i skupiono się na kwestiach handlowych, takich jak stabilność rynku i identyfikowalność. Przyjrzano się także certyfikacji, nowym metodom detekcji oraz ocenie ryzyka.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty i sesje szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa żywności i oceniono badania w tym zakresie z perspektywy globalnej. Wykazano, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa żywności w Azji i Europie w rzeczywistości są do siebie podobne, a wiele ma związek z dostępną infrastrukturą, przepisami i wymogami.

Projekt Selamat zwrócił uwagę na znaczenie kształcenia opinii publicznej i zainteresowanych stron na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności, w ramach inicjatywy przybliżającej wszystkie zaangażowane strony o krok bliżej do uzyskania dogłębnej wiedzy na ten temat oraz skutecznego zapobiegania chorobom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę