Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NOFORISK — Wynik w skrócie

Project ID: 506387
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Dania

Testowanie nowej żywności

Na rynek wkracza wiele nowych wyrobów spożywczych, od genetycznie modyfikowanych produktów rolnych po produkty wzbogacone nowymi dodatkami do żywności. UE dąży do znormalizowania metodologii oceny bezpieczeństwa tych produktów żywnościowych.
Testowanie nowej żywności
Świat obserwuje pojawianie się nowych produktów spożywczych skierowanych do konsumentów, począwszy od genetycznie zmodyfikowanych (GM) ziemniaków po zmutowane odmiany ryżu oraz żywność wzbogaconą wyjątkowo wartościowymi składnikami odżywczymi. Celem projektu finansowanego przez UE "Strategie ilościowej oceny ryzyka w odniesieniu do nowych produktów spożywczych" (Noforisk) było opracowanie i przetestowanie naukowej metodologii niezbędnej do oceny bezpieczeństwa tej żywności, zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE.

W ramach projektu Noforisk przetestowano nowe metody oceny w trzech kategoriach spożywczych, włączając kwestię produktów GM w zestawieniu z produktami rolnymi hodowanymi konwencjonalnie. Na przykład, przyjrzano się mutacjom ryżu o zmniejszonej zawartości kwasu fitowego, zawierającym natomiast znacznie istotniejsze minerały mające przyczynić się do poprawy zdrowia. Jednak zmniejszenie zawartości kwasu fitowego może także wzmóc absorpcję nieorganicznych substancji skażających, takich jak kadm, co stanowi potencjalne zagrożenie, które zamierzano zbadać w ramach projektu.

Wśród innych produktów spożywczych poddanych badaniu o rzekomych korzyściach dla zdrowia znalazły się genetycznie modyfikowane ziemniaki o niższej zawartości glikoalkaloidów, będących związkami znanymi z toksyczności dla konsumenta. Zbadano także olej rzepakowy o podwyższonej zawartości fitosterolu obniżającego poziom cholesterolu we krwi. Poprzez tego typu przykłady uczestnicy projektu chcieli przygotować wytyczne dla konsumentów, sprzedawców detalicznych i władz krajowych w zakresie oceny bezpieczeństwa i zdrowia żywności pojawiającej się na rynku.

W ramach projektu Noforisk określono mechanizmy i testy służące do oceny tej żywności w sytuacji przedrynkowej i zachęcano branżę spożywczą do opracowywania nowych bezpiecznych produktów spożywczych z zachowaniem odpowiednich norm. Dzięki temu UE i władze krajowe zyskają potężną bazę wiedzy, która posłużyć może do aktualizacji swoich przepisów w tym obszarze.

Powiązane informacje

Tematy

Food
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę