Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CSR PLATFORM — Wynik w skrócie

Project ID: 506423
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Belgia

Droga ku lepszym relacjom handlowym

Dzięki poszerzeniu europejskiej bazy wiedzy na temat inicjatyw w zakresie odpowiedzialności społecznej podejmowanych przez przedsiębiorstwa, nasz kontynent może przyczynić się do realizacji szczytnych celów i stać się przykładem dla reszty świata.
Droga ku lepszym relacjom handlowym
Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) stała się integralną częścią dzisiejszej etyki zawodowej w Europie. Przyczynia się ona do realizacji ważnych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. W ramach projektu finansowanego przez UE "Europejska platforma doskonałości na rzecz badań w zakresie CSR" (CSR Platform) zaangażowano ekspertów w dziedzinie CSR, aby zwiększyć kładziony na nią nacisk, zapewniając jej decydującą rolę w europejskiej przestrzeni badawczej (ERA).

W oparciu o bieżące badania prowadzone przez organizację European Academy of Business in Society (EABIS), która przyjrzała się przeszkodom stojącym na drodze postępu CSR, zespół projektu zgłębił ten temat poprzez tworzenie sieci z kluczowymi zainteresowanymi stronami. Były to m. in. instytucje akademickie, społeczności handlowe i decydenci. Następnie projekt CSR Platform zorganizował fora, aby osiągnąć swoje zamierzenia i powołał niezbędną sieć badawczą, która skupia się na analizowaniu przeszłych i obecnych działań w dziedzinie badań, chcąc zapewnić efektywne rozpowszechnianie informacji na ich temat.

Projekt pomógł także zaangażować młodych profesjonalistów w dziedzinie badań i stworzył centrum wiedzy na temat CSR, promując wymianę wiedzy i rozpowszechnianie wyników badawczych. Poprzez sieć koordynacji badań i platformę zrzeszającą wiele zainteresowanych stron, zidentyfikowano i przezwyciężono bariery w prowadzeniu udoskonalonych badań i mających większe znaczenie dla CSR.

Innymi słowy, w ramach projektu CSR Platform udoskonalono badania na temat CSR w Europie, tworząc wiele wytycznych, dzięki którym uzyskano bardziej rzetelne dane teoretyczne i praktyczne w tej dziedzinie. Będzie to miało pozytywny wpływ na instytucje, korporacje oraz relacje między przedsiębiorstwami a społeczeństwem, przynosząc w efekcie poprawę dobrobytu obywateli i społeczności będących w potrzebie. Doprowadzi to także do silniejszej spójności w Europie oraz postawi nasz kontynent w pozycji pioniera w dziedzinie CSR.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę