Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MOLECULAR IMAGING — Wynik w skrócie

Project ID: 503259
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Grecja

Lepsze obrazowanie dla organizmów żywych

Obrazowanie stanowi niezbędne narzędzie do analizy procesów biologicznych.Dzięki jedynemu w swoim rodzaju konsorcjum inżynierów, biologów i chemików w ramach projektu Obrazowanie Molekularne udało się skoncentrować na usprawnieniu istniejących technik obrazowania molekularnego poprzez wprowadzenie zupełnie nowych aplikacji.
Lepsze obrazowanie dla organizmów żywych
Dzięki fluorescencyjnemu oznaczeniu białek lub kwasów nukleinowych oraz obrazowaniu mikroskopowemu lub tomograficznemu, naukowcy mają teraz możliwość wizualizacji zachowania i skomplikowanych interakcji wybranych cząsteczek. Jednakże rosnące zapotrzebowanie na dogłębną analizę kolejnych procesów biologicznych wymaga stworzenia nowych i bardziej wrażliwych technik obrazowania, które pozwoliłyby zajrzeć w głąb organizmu z jeszcze większą dokładnością i szczegółowością.W tym celu, dzięki funduszom przyznanym przez UE, opracowano projekt zatytułowany "Zintegrowane technologie stosowane w obrazowaniu molekularnym in vivo" (Obrazowanie Molekularne). Zasadniczym celem projektu było stworzenie zaawansowanej technologii wyposażonej w funkcję biomolekularną do stosowania w obrębie żywych systemów. Uczestnicy projektu skoncentrowali się na opracowaniu nowych bioczujników, które wzmogłyby kontrast funkcjonalny i poprawiłyby rozdzielczość obecnie stosowanych systemów obrazowania mikroskopowego i tomograficznego.

W rezultacie stworzono nowe narzędzie do znakowania i obrazowania in vivo, oparte na wykorzystaniu udoskonalonych białek fluorescencyjnych różnych barw, białek aktywowanych przez światło oraz wewnątrzkomórkowych białkopochodnych czujników fluorescencyjnych. Powstałe sondy wykazywały szereg możliwych zastosowań i stały się potencjalnym rozwiązaniem dla wielu fundamentalnych problemów biologii komórkowej i molekularnej.System Obrazowania Molekularnego został użyty do zobrazowania angiogenezy hypoksemicznych obszarów guzów nowotworowych i do monitorowania wahań poziomu tlenu występujących w takich obszarach. Metoda została również wykorzystana w badaniach immunologicznych, w celu zobrazowania tego, w jaki sposób limfocyty T dostają się do organów limfatycznych na wczesnym etapie rozwoju.

Kluczem do sukcesu projektu okazało się opracowanie zautomatyzowanego oprogramowania umożliwiającego uzyskiwanie i analizę mikroskopowego obrazu fluorescencyjnego, dostarczając tym samym nieocenionego, przyjaznego w obsłudze narzędzia do uzyskiwania i analizy obrazów.

Ocenia się, że technologia Obrazowania Molekularnego dostarczy nowych możliwości przeprowadzania funkcjonalnych i molekularnych analiz w komórkach i modelach zwierzęcych. Jeśli wziąć pod uwagę, że technologia ta będzie mogła być stosowana do wykrywania raka, można śmiało powiedzieć, że projekt Obrazowania Molekularnego kryje w sobie wielki potencjał komercyjny.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę