Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Budowanie zaufania w branży spożywczej

Nowe podejście do identyfikacji zagrożeń żywnościowych i oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem żywności pomoże w odbudowaniu malejącego zaufania, jakie żywią konsumenci względem spożywanej żywności.
Budowanie zaufania w branży spożywczej
Często, ze względu na to, że dla wielu podmiotów przemysłowych w branży spożywczej zysk stanowi zasadniczą kwestię, konsumenci tracą wiarę w przestrzeganie norm dotyczących bezpieczeństwa żywności i bieżących standardów jakości. Celem projektu finansowanego przez UE "Promowanie bezpieczeństwa żywnościowego poprzez nowe zintegrowane podejście do analizy ryzyka w odniesieniu do żywności" (SAFE FOODS) jest odzyskanie zaufania konsumentów do produktów spożywczych poprzez udoskonalenie zarządzania produkcją żywności.

Projekt ten skupił się na nowej strategii analizy ryzyka, która uwzględnia preferencje i wartości konsumentów, aspekty społeczno-gospodarcze oraz te dotyczące ludzkiego zdrowia. Poprzez przejrzystą identyfikację ryzyka i ocenę angażującą różne zainteresowane strony, zespół projektu zaproponował bardziej zaawansowaną analizę żywności przy użyciu genomiki (technik transkryptycznych, proteomicznych, metabolomicznych) do oceny określonych zbóż, takich jak kukurydza.

Kolejnym aspektem było wczesne wykrycie zagrożeń żywnościowych w produkcji rolnej, a także ocena ryzyka wystawienia żywności na działanie substancji zanieczyszczających i naturalnych toksyn. Obejmowało to również ustanowienie elektronicznej platformy konsumpcji żywności oraz baz danych osadów połączonych z internetowym oprogramowaniem probabilistycznym oraz nowymi mechanizmami modelowania. Kluczem w ocenie stosunku ryzyka do korzyści było badanie w sprawie sposobu oceny pojawiającego się problemu zdrowotnego, włączając zbieranie danych oraz modelowanie wystawienia na działanie lub skutków ryzyka i korzyści.

Co więcej, projekt SAFE FOODS zwiększył zaufanie konsumentów do praktyk analizy ryzyka w zakresie zarówno żywności konwencjonalnej, jak i nowej w celu zrozumienia postrzegania zarządzenia ryzykiem żywnościowym w Europie. Następnie zidentyfikowano czynniki psychologiczne dobrego zarządzania instytucjonalnego ryzykiem żywnościowym w różnych krajach UE.

Kolejnym ważnym frontem było skupienie się na wyzwaniach instytucjonalnych i rozwiązaniach w zakresie systemowego zarządzania ryzkiem, poprzez opracowanie publikacji pt. "General Framework for the Precautionary and Inclusive Governance of Food Safety in Europe" (Ogólne ramy w zakresie zapobiegawczego i globalnego zarządzania bezpieczeństwem żywnościowym w Europie). Dzięki tym inicjatywom, w ramach projektu SAFE FOODS opublikowano dwa nowatorskie dokumenty na temat oceny oddziaływania społecznego oraz percepcji stosunku ryzyka do korzyści w kwestiach bezpieczeństwa żywności.

Podczas ostatniej części projektu opracowano nowe zintegrowane podejście do analizy ryzyka w odniesieniu do żywności. Podejście to zintegrowało wszystkie aspekty projektu zebrane na podstawie różnych metod hodowlanych i praktyk produkcyjnych będących tematem badania. Rozpowszechnienie wyników projektu i szkolenie różnych zainteresowanych stron w tym zakresie, a także opinii publicznej, pomoże wpłynąć na poprawę opinii i zwiększyć zaufanie poprzez lepszą ocenę ryzyka.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę