Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CLEANFRUIT — Wynik w skrócie

Project ID: 506495
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Słowenia

Doskonałe owoce cytrusowe

Insekty zagrażają plantacjom owoców cytrusowych, stanowią zagrożenie dla zdrowia i wpływają negatywnie na gospodarkę. Naukowcy opracowali interesującą technikę zwalczania szkodników, która może skutecznie podnosić wydajność produkcji cytrusów.
Doskonałe owoce cytrusowe
W krajach na południu Europy, a zwłaszcza w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech, produkowane są doskonałe owoce cytrusowe, eksportowane do innych krajów na całym świecie. Celem finansowanego ze środków UE projektu Cleanfruit było podniesienie jakości tych owoców dzięki zastosowaniu ulepszonych systemów ochrony upraw. Naukowcy badali możliwość zastosowania w Europie techniki wprowadzania bezpłodnych insektów (SIT) pod kątem szeregu różnych aspektów.

Technika ta polega na wypuszczaniu do środowiska niepłodnych samców, które mają pokonać płodnych konkurentów i wiązać się z samicami, znacząco zmniejszając liczebność populacji. Uczestnicy projektu pracowali nad stworzeniem optymalnych warunków przechowywania dorosłych insektów przed wypuszczeniem ich na wolność. Dokonali także optymalizacji sposobów transportowania jaj i zawierających je pojemników, aby ułatwić decentralizację produkcji niepłodnych samców owada w całej Europie.

Ponadto, w ramach projektu Cleanfruit założono stronę internetową przedstawiająca najświeższe informacje z tej dziedziny oraz opublikowano podręcznik wdrażania techniki SIT celem upowszednienia stosowania programu. Opracowano też wykorzystujący ulepszoną technologię chłodzenia protokół przenoszenia muszek z pojemników do urządzeń, z których są uwalniane.

Badacze przeanalizowali istniejące testy wykluwania jaj i zaproponowali radykalne ulepszenia hodowli zdecentralizowanej masy insektów. Dotyczyły one przede wszystkim produkcji jaj, produkcji i wylęgania larw niepłodnych samców oraz uwalniania dorosłych samców do środowiska.

Innymi rozwiązaniami w tym zakresie były: nowa technologia pakowania dorosłych samców, nowy system uwalniania owadów w "pióropuszu powietrznym" oraz ulepszony mechanizm chwytania insektów. Badacze zajmowali się ponadto oceną ryzyka w odniesieniu do innych organizmów, ulepszaniem miejsc przechowywania samców oraz projektowaniem lepszych instalacji produkcji jaj.

W ramach promocji systemu SIT zorganizowano 12 seminariów przeznaczonych dla zainteresowanych stron z regionu Morza Śródziemnego. W inicjatywie wykorzystano model kosztów i korzyści pokazujący zalety techniki SIT oraz narzędzia finansowe obrazujące koszty wdrożenia systemu.

Dzięki projektowi Cleanfruit stworzono nowy model na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego oraz odpowiednie standardy pozwalające wykazać pozytywny wpływ SIT na zdrowie ludzkie w porównaniu ze środkami chemicznymi. Oprócz tego przygotowano zalecenia dla polityków oraz przeanalizowano wymagania potrzebne do zastosowania SIT w ramach istniejących praktyk. Dzięki tej wszechstronnej, kompleksowej inicjatywie na naszych stołach mogą pojawić się bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne owoce.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę