Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CODE-EFABAR — Wynik w skrócie

Project ID: 506506
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Niderlandy

Nowa epoka w dziedzinie hodowli zwierząt

Niezwykle potrzebne, nowe praktyki w hodowli zwierząt, od dobrostanu zwierząt po ochronę środowiska, wnoszą obietnicę stworzenia zdrowszego sektora dla obywateli, samych zwierząt i ekosystemu.
Nowa epoka w dziedzinie hodowli zwierząt
Jedną z cech rozwiniętego społeczeństwa są dobre praktyki w hodowli zwierząt, które uwzględniają dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne i ekologię. Finansowany ze środków UE projektu "Kodeks dobrych praktyk w zakresie hodowli i rozmnażania zwierząt gospodarskich" (CODE-Efabar) miał na celu promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie w ramach Branżowej Platformy Zwierząt Gospodarskich (FAIP). Platforma ta stanowi forum europejskich organizacji rozrodu i selekcji zwierząt gospodarskich, które pracowały nad wdrożeniem Kodeksu Dobrych Praktyk w tym zakresie.

Dokument z dobrymi praktykami obejmował różnorodne kwestie, takie jak bezpieczeństwo żywności, różnorodność genetyczna, zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, kwestie ochrony środowiska, technologie hodowli oraz dobrostan zwierząt. Przyjęto przejrzyste zasady w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich i przekształcono je w praktyczne zasady postępowania, dzieląc je na trzy części – stwierdzenia ogólne, właściwe technologie i zrównoważoność.

W ramach platformy podjęto współpracę z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) w celu opracowania technicznych aspektów kodeksu, jak również z organem badawczym na rzecz określenia aspektów etycznych i społecznych. Jeszcze inną organizację powołano do przedstawienia wymogów certyfikacyjnych. Następnie zespół projektu sprawował nadzór nad warsztatami, które zrzeszyły członków FAIP oraz inne zainteresowane strony w celu sfinalizowania różnych elementów kodeksu.

Ponadto europejskie organizacje hodowli i rozmnażania uzyskały szkolenie w zakresie stosowania kodeksu w swoich obiektach. Aby ułatwić to przedsięwzięcie, kodeks został udostępniony na stronie internetowej FAIP, jak również został rozpowszechniony wśród odpowiednich stron, w tym podmiotów rządowych i organizacji pomocy społecznej. Opracowany kodeks postępowania może stać się standardem w dziedzinie hodowli zwierząt gospodarskich, wnosząc istotne korzyści w zakresie zdrowia konsumentów, dobrostanu zwierząt oraz środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę