Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

LYMPHANGIOGENOMICS — Wynik w skrócie

Project ID: 503573
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Finlandia

Analiza układu limfatycznego

Zdolność naszego organizmu do utrzymywania równowagi płynowej oraz gromadzenia tłuszczów, jak również do transportu komórek immunologicznych jest możliwa dzięki wysoce wyspecjalizowanemu układowi zwanemu układem limfatycznym. Grupa europejskich naukowców połączyła siły, aby zbadać rozwój i funkcje tego układu.
Analiza układu limfatycznego
Brak naczyń limfatycznych lub ich uszkodzenie może skutkować opuchlizną kończyn, a niekiedy może prowadzić do konieczności ich amputacji. Co ważne, transport komórek rakowych w trakcie formowania się przerzutów odbywa się również przy pomocy układu limfatycznego – jest to kolejny argument przemawiający za koniecznością bardziej dogłębnego zrozumienia rozwoju i funkcji tego układu.Finansowany ze środków unijnych projekt "Odkrycie całego genomu i analiza funkcjonalna genów w limfangiogenezie" (Lymphangiogenomics) miał na celu przedstawienie mechanizmu formowania się naczyń limfatycznych oraz określenie genów odgrywających kluczową rolę w rozwoju i funkcjonowaniu naczyń krwionośnych oraz limfatycznych. W tym celu, partnerzy projektu posłużyli się metodą sekwencjonowania całego genomu, aby wyeliminować lub ograniczyć ekspresję różnych genów w genomach myszy i danio pręgowanego.

Naukowcy odkryli, że w formowaniu nowych naczyń krwionośnych pośredniczy czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF)-A poprzez wyspecjalizowane komórki szczytowe śródbłonka umiejscowione w siatkówce myszy. Zespół przedstawił ponadto dowody potwierdzające, że proces ten jest aktywowany za pomocą sygnalizacji Notch, co sugeruje, że inhibitory gamma-sekretazy – pierwotnie opracowane do walki z chorobą Alzheimera – mogą okazać się przydatne jako farmakologiczne regulatory angiogenezy.Badania przeprowadzone w ramach projektu Lymphangiogenomics pozwoliły na głębsze i bardziej fundamentalne zrozumienie molekularnych i komórkowych podstaw limfangiogenezy, co pomoże w opracowaniu nowych form terapii umożliwiających manipulację wzrostem naczyń limfatycznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę