Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BIOSCOPE — Wynik w skrócie

Project ID: 505211
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Szwecja

Badanie enzymów na poziomie pojedynczej cząsteczki

Konformacyjna dynamika cząsteczek biologicznych jest czynnikiem determinującym ich funkcje biologiczne. Europejscy naukowcy połączyli siły, aby stworzyć technologie umożliwiające badanie procesów enzymatycznych na poziomie pojedynczych cząsteczek.
Badanie enzymów na poziomie pojedynczej cząsteczki
Ogromny potencjał procesów enzymatycznych wciąż nie jest w pełni wykorzystany. Wynika to przede wszystkim z ograniczonej znajomości mechanizmów dotyczących organizowania się i interakcji cząsteczek.

Ostatnie postępy w dziedzinie technik obrazowania pokazują, że możliwe jest obserwowanie dynamicznego zachowania pojedynczych cząsteczek i badanie mechanizmów działania na poziomie pojedynczych cząsteczek. Badanie te mogą dostarczyć zupełnie nowych informacji na temat procesów biologicznych i mają kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienie dynamiki i funkcji cząsteczek.

Celem finansowanego ze środków UE projektu Bioscope było stworzenie nowych nanoskalowych narzędzi i metodologii badania biomolekularnych mechanizmów na poziomie pojedynczych cząsteczek. Swoje nowatorstwo projekt zawdzięcza specjalnie opracowanemu systemowi biomolekularnemu, będącemu częścią nanoskopowej aparatury. Umożliwił on naukowcom badanie lokalnych efektów na poziomie molekularnym, na przykład podczas interakcji białka z powierzchnią błony biologicznej.

Wszystkie rozwiązania technologiczne osiągnięto dzięki unieruchomieniu różnych systemów biomolekularnych w obiektach nanoskopowych. Ponadto, naukowcy znaleźli nowe metody chemicznego unieruchamiania i wiązania enzymów z nanocząsteczkami i substratami błonowymi, tak aby uzyskać samoorganizującą się strukturę o doskonałych i kontrolowanych właściwościach.

Dzięki inicjatywie Bioscope udało się zbudować trwały i innowacyjny sektor europejskiej nanotechnologii. Rozpowszechnienie opracowanych w ramach projektu technologii powinno przyczynić się do rozwoju nowoczesnych badań, a dalszej perspektywie do stworzenia nowych enzymów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę