Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BIOSHALE — Wynik w skrócie

Project ID: 505710
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Francja

Wydobywanie cennych metali za pomocą bakterii

Rudy czarnego łupka są bogate w cenne metale, takie jak miedź, nikiel, srebro, złoto czy platyna. Finansowany ze środków UE zespół badawczy wykorzystał biotechnologię umożliwiającą wydobywanie metali z tych trudno dostępnych złóż przy minimalnym wpływie na środowisko naturalne.
Wydobywanie cennych metali za pomocą bakterii
Wysoka zawartość materii organicznej i węglanów w rudach czarnego łupka sprawia, że wydobywanie z nich cennych metali jest technicznie trudne. Konwencjonalne techniki bywają także szkodliwe dla środowiska.

Biohydrometalurgia to dziedzina biotechnologii wykorzystująca mikroorganizmy (stąd człon "bio") w środowisku wodnym ("hydro") do wydobywania lub obróbki metali ("metalurgia").

Metoda polega na wprowadzaniu do łupka mikroorganizmów przyspieszających reakcje chemiczne powodujące rozpuszczanie metali i umożliwiających selektywne wydobycie (bioługowanie). Pozostały materiał przekształcany jest w obojętne odpady.

Mimo że biohydrometalurgia zaczęła być stosowana komercyjnie do wydobycia miedzi już w latach 50. XX wieku, a następnie do eksploatacji złota od lat 80., jej pełny potencjał pozostawał niewykorzystany.

W tym kontekście powstał projekt "Poszukiwania zrównoważonych metod eksploatacji rud czarnego łupka przy użyciu biotechnologii" (Bioshale), zainicjowany przez europejskich naukowców. Celem prac było określenie innowacyjnych procesów biotechnologicznych pozwalających na skuteczne i ekologiczne wydobycie licznych cennych metali z rud czarnego łupka.

Do badania wybrano trzy bogate w metale europejskie złoża czarnego łupka: nieeksploatowane złoże w Finlandii, eksploatowane złoże w Polsce oraz złoże w Niemczech, w którym wydobycie zostało już zakończone.

Naukowcy rozpoczęli od analizy charakteru zasobów geologicznych w tych miejscach, aby wybrać odpowiednie bakterie i metody wydobycia. Jednocześnie opracowali technologie bioługowania i badali nowe mikroorganizmy.

Zgodnie z celem projektu, jakim było zrównoważone wydobycie, naukowcy stworzyli oprogramowanie służące do przeprowadzania globalnej oceny wpływu na środowisko przed, podczas i po działaniach wydobywczych.

Konsorcjum Bioshale z powodzeniem wykazało możliwość stosowania biohydrometalurgii do wydobywania cennych metali z bogatych w materię organiczną rud czarnego łupka.

Wyniki projektu Bioshale powinny umożliwić Europie korzystanie z bogactwa cennych metali uwięzionych w rudach łupka, bez szkody dla środowiska naturalnego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę