Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FUNGENES — Wynik w skrócie

Project ID: 503494
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Kompletny atlas genomu

Prowadzone w Europie badania z zakresu genomiki skupiają się na kontynuacji tworzenia mapy ludzkiego genomu. Modyfikowanie embrionalnych komórek macierzystych pomaga zbudować atlas pokazujący, w jaki sposób każdy gen wpasowuje się do danej grupy, a następnie kieruje rozwojem wyspecjalizowanej komórki.
Kompletny atlas genomu
Za kompletną sekwencją genomu ssaków leży schemat całkowitego rozwoju i związanej z nim regulacji zachodzącej przez cały cykl życiowy zwierzęcia. Informacja genetyczna jest wykorzystywana w podzbiorach komórek macierzystych, które definiują wiele potencjalnych dróg rozwoju i ekspresji.

Jedna z większych inicjatyw na rzecz badań nad genomem "Genomika funkcjonalna modyfikowanych embrionalnych komórek macierzystych" (Fungenes), jaką podjęto w ośrodku naukowym w Europie, miała na celu mapowanie tych podzbiorów w pluripotentnych, wyselekcjonowanych, zróżnicowanych komórkach w celu opracowania atlasu genomu ssaków we wczesnej fazie rozwojowej.

W skład interdyscyplinarnego konsorcjum eksperckiego weszli wiodący eksperci akademiccy i komercyjni w dziedzinie embrionalnych komórek macierzystych. W celu opracowania atlasu zespół Fungenes dokonał manipulacji na embrionalnych komórkach macierzystych myszy, tworząc różne paradygmaty lub modele ścieżek rozwoju.

Naukowcy skupili się na identyfikacji genów kontrolujących rozwój pluripotentnych embrionalnych komórek macierzystych serca, nerwów, mięśni gładkich, śródbłonka naczyniowego, tłuszczowych, wątroby oraz komórek produkujących insulinę. Aby móc zidentyfikować funkcję genów, zespół opracował nowe narzędzia komórkowe i molekularne.

Naukowcy z powodzeniem wyjaśnili, w jaki sposób przebiega samoodnowa embrionalnych komórek macierzystych oraz w jaki sposób komórki te "wybierają" ścieżkę rozwoju i różnicowania się w inne komórki, swoiste dla danego organu, tzw. potencjał do różnicowania. Zidentyfikowano nowe geny docelowe posiadające potencjał terapeutyczny.

Kolejny krok miał na celu ustalenie procedur badań przesiewowych małocząsteczkowych leków-kandydatów, które celowałyby w geny w kaskadzie rozwojowej. Zespół Fungenes opracował metody badań przesiewowych w oparciu o embrionalne komórki macierzyste.

Naukowcy opracowali również bazę danych atlasu funkcjonalnego i ekspresji. Dalszy rozwój genomiki w kierunku zapoczątkowanym przez zespół Fungenes pozwoli stworzyć pełny obraz złożonego rozwoju ssaków oraz zaprojektować narzędzia do opracowania nowych leków do terapii celowanej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę