Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

COMBIO — Wynik w skrócie

Project ID: 503568
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Hiszpania

Biologia obliczeniowa trafia do badaczy

Celem projektu Combio było umożliwienie badaczom zajmującym się eksperymentami naukowymi korzystania z modeli obliczeniowych i symulacji komputerowych. Zastosowanie tych technologii powinno pomóc prowadzić badania nad złożonymi procesami biologicznymi.
Biologia obliczeniowa trafia do badaczy
Ze względu na charakter procesów biologicznych, do ich pełnego zrozumienia potrzebne są zaawansowane techniki umożliwiające badanie złożonych interakcji między genami i białkami. Możliwość symulowania i przewidywania tych interakcji przy pomocy metod obliczeniowych byłaby wysoce przydatna.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu Combio biolodzy i bioinformatycy pracowali nad stworzeniem nowych metod symulacji służących do badania systemów biologicznych. Głównym celem prac było przystosowanie aktualnych metod modelowania i symulacji do potrzeb badawczych, sprawdzenie pewnych hipotez eksperymentalnych oraz zdobycie nowych informacji na temat złożonych procesów biologicznych.

Uczestnicy projektu koncentrowali się na dwóch kluczowych procesach: sieci regulacyjnej P53-MDM2 oraz formowaniu się wrzecion podziałowych. Supresor nowotworu p53 należy do najlepiej zbadanych elementów cyklu komórkowego. Ulega on często mutacjom i deregulacji w przypadku raka. Zamierzeniem uczestników projektu Combio było opisanie złożonych interakcji p53 w warunkach normalnych i warunkach stresu w różnych systemach biologicznych. W tym celu opracowano nowatorskie zaawansowane metody doświadczalne, które połączono z technikami analizy obliczeniowej i modelowania systemowego.

Dodatkowo badano proces samoorganizacji podczas tworzenia się wrzecion podziałowych, polegający na segregowaniu chromosomów podczas podziału komórkowego. Stworzono bazę dostępnych informacji na temat wszystkich genów i białek uczestniczących w tych dwóch sieciach, w tym danych zgromadzonych podczas trwania projektu, jak i pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Baza danych Combio została udostępniona społeczności naukowej, aby wesprzeć rozwój badań w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę