Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CELLS INTO ORGANS — Wynik w skrócie

Project ID: 504468
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niderlandy

Początki chorób na etapie rozwoju embrionalnego

Wkraczamy w nową erę leczenia chorób, w której ukierunkowane terapie zastępują bardziej ogólne środki cytotoksyczne. Europejscy naukowcy połączyli swoje zasoby i wiedzę, aby przeprowadzić multidyscyplinarne badanie dotyczące początków wielu chorób na etapie rozwoju embrionalnego.
Początki chorób na etapie rozwoju embrionalnego
Naprawa i inżynieria tkanek wymaga dogłębnej znajomości złożonych procesów biologicznych oraz wiedzy na temat różnicowania komórek macierzystych. Ponadto potrzebne jest gruntowne poznanie procesów rozwojowych w kontekście zagrażających życiu i zdrowiu schorzeń mezodermalnych układów narządów.

Celem finansowanego ze środków UE projektu "Funkcjonalna genomika w zakresie rozwoju i chorób mezodermalnych układów organów" (CELLS INTO Organs) było zdobycie nowych informacji w tej dziedzinie oraz w efekcie stworzenie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Dzięki połączeniu metodologii genetyki rozwoju i embriologii doświadczalnej z analizą genomu stworzono platformę technologiczną obejmującą szeroki zakres danych. Wykorzystanie genomiki, proteomiki, analizy całego genomu i technologii obrazowania pozwoliło zidentyfikować geny odpowiedzialne za budowę konkretnych układów narządów.

Partnerzy projektu starali się wyjaśnić molekularne i komórkowe procesy związane ze specyfikacją embrionalną i różnicowaniem narządów mezodermalnych. Wyniki badań wskazują, że w przypadku chorób nowotworowych uczynnieniu ulega wiele genów rozwojowych, a ich funkcja zmienia się.

Konsorcjum CELLS INTO Organs wykorzystało szereg środków, aby udostępnić wyniki swoich badań społeczności naukowej. Rezultaty prac mogą stanowić podstawę przyszłych badań nad podłożem wielu chorób.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę