Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Odporność na antybiotyki wkracza do łańcucha żywnościowego

Zrozumienie, w jaki sposób odporność na działanie antybiotyków jest przenoszona między bakteriami, jest istotne w kontekście oceny ryzyka zachorowań i zwalczania chorób. Konsorcjum badawcze ACE-ART badało podłoże genetyczne mechanizmów transmisji u bakterii stosowanych w przemyśle żywnościowym.
Odporność na antybiotyki wkracza do łańcucha żywnościowego
Odporność na antybiotyki jest poważnym problemem we współczesnym świecie. Nieprawidłowe używanie antybiotyków z pewnością przyczynia się do nasilenia tego problemu, ale jego główną przyczyną jest przenoszenie się odpowiedzialnych za odporność genów między drobnoustrojami.

Dotychczas większość badań koncentrowała się na zdolności patogenicznych bakterii do przenoszenia takich genów. Równie ważne są jednak szczepy niepatogeniczne, używane w procesach fermentacji żywności. Przenoszenie genów antybiotycznych wśród tych bakterii ma bezpośrednie implikacje dla łańcucha żywnościowego.

W tym kontekście, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Ocena i krytyczna ewaluacja przenoszenia odporności na antybiotyki w łańcuchu żywnościowym" (ACE-ART) zajmowali się szczepami bakterii kwasu mlekowego używanymi w zaczynach fermentacji żywności, badając ich zdolność do przenoszenia genów odpowiedzialnych za odporność na antybiotyki. Głównym celem prac było oszacowanie roli stosowania antybiotyków w rolnictwie oraz w profilaktyce i leczeniu chorób ludzkich.

Zbadano szczepy bakteryjne jako źródło genów odporności na antybiotyki oraz ich zdolność do przekazywania tych genów w środowisku, zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. Wyniki badań wskazują, że transfer genów zachodzi częściej w patogenach gram-dodatnich oraz że efekt ten wzmacniany jest w obecności antybiotyków w środowisku.

Doświadczenia przeprowadzone w celu określenia prawidłowości odporności na antybiotyki wskazują na istnienie trzech odrębnych mechanizmów odporności: naturalnego (wrodzonego), mutacyjnego oraz nabytego horyzontalnie. Dane te są zgodne ze stanowiskiem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który wymaga zarówno fenotypicznej, jak i genetycznej analizy profili odporności na leki szczepów zgłaszanych do zatwierdzenia przez Urząd.

Konsorcjum ACE-ART zorganizowało kampanię informacyjną skierowaną do europejskich władz i społeczeństwa, a jednocześnie wspierało współpracę między naukowcami a przemysłem. Projekt przyczynił się do poznania mechanizmów występowania i transmisji odporności na antybiotyki u bakterii niepatogenicznych, a jego wyniki mają duże znaczenie dla przemysłu żywnościowego oraz dla przyszłych strategii profilaktyki i zwalczania chorób.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę