Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NEMAGENETAG — Wynik w skrócie

Project ID: 503334
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Grecja

C. elegans jako model chorób ludzkich

Aspekty biologii i neurobiologii komórek ludzkich można badać na systemach modelowych, takich jak nicienie Caenorhabditis elegans, zbliżonych genetycznie do ludzi. Europejscy specjaliści i pionierzy badań nad nicieniami nawiązali współpracę, aby uczynić ten organizm doskonałym modelem badań patologii człowieka.
C. elegans jako model chorób ludzkich
Wysokie podobieństwo genów nicienia C. elegans do genów związanych z chorobami ludzkimi sprawia, że może być on dobrym modelem patologii człowieka. Użycie go jako systemu modelowego umożliwiłoby zatem badanie ważnych procesów biologicznych oraz molekularnych mechanizmów u ludzi.

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Narzędzia i zasoby do znakowania genów nicieni" (Nemagenetag) pracowali nad stworzeniem zaawansowanych narzędzi i zgromadzeniem odpowiednich zasobów pozwalających na wykorzystanie C. elegans jako modelu patologii ludzkich.

Naukowcy stworzyli i przebadali ogromny zbiór mutantów. Modyfikacjom poddawano niemal cały genom nicienia, składający się z ok. 20 000 genów, posługując się zoptymalizowanymi i nowymi metodologiami mutagenezy. W ramach projektu powstała też infrastruktura wymagana do automatycznego zarządzania i prowadzenia zbioru.

Dzięki projektowi powstał obszerny zbiór opisanych zmutowanych szczepów oraz zoptymalizowane narzędzia do mutagenezy i transgenezy C. elegans. Opracowane dane i narzędzia udostępniono naukowcom z Europy i całego świata. Bezpośrednie, jak i długofalowe znaczenie projektu Nemagenetag dla ważnej dziedziny genomiki funkcjonalnej jest ogromne, szczególnie w kontekście badań farmaceutycznych i możliwości tworzenia nowych leków.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę