Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

COBRA — Wynik w skrócie

Project ID: 503335
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Francja

W kierunku wyeliminowania odporności na antybiotyki

Odporność bakterii na antybiotyki jest źródłem poważnych zagrożeń dla zdrowia ludzi. Europejscy naukowcy pracowali nad wyjaśnieniem mechanizmów związanych z tym zjawiskiem, aby stworzyć skuteczne metody profilaktyczne.
W kierunku wyeliminowania odporności na antybiotyki
Powszechne stosowanie antybiotyków ogrywa znaczącą rolę w tworzeniu się odpornych bakterii. Zanim antybiotyki zaczęły być tak często używane, odpornych na ich działanie było tylko kilka szczepów. Presja ewolucyjna spowodowała powstanie szczepów o odporności wielolekowej (MDR), obserwowanej już u wielu gatunków.

Celem finansowanego ze środków UE projektu COBRA było wyjaśnienie mechanizmów odporności wykorzystujących inhibitory syntezy ścian komórkowych. W badaniach wykorzystano zarówno gram-dodatnie, jak i gram-ujemne bakterie odpowiedzialne z powstawanie zakażeń szpitalnych, w tym Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus oraz Streptococcus pneumonia.

Przeważająca większość badanych mechanizmów odpornościowych była naturalna lub została nabyta w wyniku masowego stosowania antybiotyków. Ponadto, stworzono i szczegółowo opisano określone mutacje prowadzące do odporności na antybiotyki, a także opracowano środki pozwalające im zapobiegać. Uczestnicy projektu COBRA badali też mechanizmy odpornościowe związane z modyfikacjami białek docelowych, inaktywacją enzymatyczną i zmniejszoną przepuszczalnością.

Wyniki projektu COBRA wyjaśniają różne aspekty odporności bakterii na działanie antybiotyków. Naukowcy opisali szczegółowo znane i nowe enzymy uczestniczące w biosyntezie ścian komórkowych bakterii, dostarczając informacji na temat nowych alternatywnych szlaków istotnych dla nabywania odporności. Wyjaśniono także strukturę i funkcję szeregu białek wiążących penicylinę, takich jak transpeptydazy powiązane z syntezą ściany komórek bakterii.

Co ważne, naukowcy zidentyfikowali i opisali wiele nowych beta-laktamaz, będących podstawą oporności względem takich antybiotyków, jak penicylina, cefamycyny i karbapenemy.

Projekt wniósł znaczący wkład w walkę z opornością bakterii na antybiotyki. Wyniki projektu ułatwią prowadzenie badań klinicznych oraz umożliwią przetestowanie potencjalnych celów zwalczania tego rodzaju odporności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę