Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUROPEAN MCL NETWORK — Wynik w skrócie

Project ID: 503351
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Badania nad chłoniakiem z komórek płaszcza

Możliwości wczesnego wykrywania najbardziej złośliwej i śmiertelnej odmiany chłoniaka, tzw. chłoniaka z komórek płaszcza (ang. mantle cell lymphoma, MCL), jest ograniczona. Uczestnicy dużej, multidyscyplinarnej europejskiej sieci badawczej postanowili wyjaśnić molekularne podstawy tej choroby.
Badania nad chłoniakiem z komórek płaszcza
MCL to rzadka i bardzo złośliwa odmiana chłoniaka nieziarniczego, a chorujący na nią pacjenci przeżywają średnio trzy lata. Obecnie brak jest metod leczenia i wczesnego wykrywania tej choroby, co rodzi konieczność prowadzenia bardziej intensywnych badań nad jej etiologią.

W ramach europejskiej sieci badawczej analizowano cechy kliniczne i molekularne złośliwości i progresji MCL. Konsorcjum obejmowało multidyscyplinarną grupę specjalistów klinicznych, patologów i naukowców zajmujących się badaniami podstawowymi.

W ramach kontynuacji tych działań, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu European MCL Network posłużyli się globalnym podejściem do badania nowych metod leczenia oraz testowania nowych biomarkerów prognostycznych choroby.

W projekcie European MCL Network wykorzystano najnowsze techniki molekularne, takie jak porównawcza hybrydyzacja genomowa (CGH), reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym (RQ-PCR), transkryptomika i proteomika.

Zebrano i przeanalizowano dużą liczbę wyselekcjonowanych próbek pobranych od pacjentów, co pozwoliło na ocenę ryzyka choroby resztkowej (MRD).

Badania z wykorzystaniem transkryptomiki i proteomiki dostarczyły ważnych informacji na temat molekularnych mechanizmów MCL. Wyniki badań dowodzą konieczności stosowania celowanych indywidualnie metod leczenia opartych na profilu molekularnym każdego pacjenta.

Projekt European MCL Network przygotował grunt pod skuteczne wykrywanie wczesnych biomarkerów i potencjalnych celów leczenia tej choroby.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę