Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EURO-THYMAIDE — Wynik w skrócie

Project ID: 503410
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Belgia

Próg autotolerancji a choroba autoimmunologiczna

Zaburzenie funkcji niepozornie wyglądającego narządu umiejscowionego za mostkiem, tj. grasicy, pociąga za sobą bardzo poważne konsekwencje w postaci chorób autoimmunologicznych. Projekt finansowany ze środków UE EURO-Thymaide badał mechanikę autotolerancji na poziomie molekularnym.
Próg autotolerancji a choroba autoimmunologiczna
U podstaw autotolerancji immunologicznej leży wybiórcza ekspresja genów (pGE). Komórki nabłonkowe grasicy zwykle dokonują ekspresji genów tkankowo-specyficznych w sposób przypadkowy. Skutkiem ubytków genetycznych mechanizmów tolerancji są choroby autoimmunologiczne, takie jak cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów i stwardnienie rozsiane. Limfocyty T, które atakują białka własnego organizmu, są eliminowane w grasicy.

W oparciu o wiedzę o autotolerancji zależnej od grasicy, projekt finansowany ze środków UE EURO-Thymaide podjął próbę opracowania innowacyjnych strategii diagnostyki i leczenia cukrzycy typu 1. Naukowcy w szczególności skupili się na roli konkretnego genu, regulatora autoimmunologicznego (ang. autoimmune regulator, AIRE).

Gen AIRE produkuje białko, które kontroluje i/lub wpływa na usunięcie i migrację limfocytu T oraz prezentację antygenu. W przypadku uszkodzenia genu AIRE, limfocyty T mogą zaatakować własne komórki.

Badania roli pGE w cukrzycy typu 1 i dwóch innych chorobach autoimmunologicznych, tj. miastenii i chorobie Gravesa-Basedowa pokazały, że polimorfizm genów w regionach regulacyjnych autoantygenów w komórkach docelowych wpływa na ich transkrypcję w grasicy za sprawą AIRE. To zjawisko ustanawia próg autotolerancji, po przekroczeniu którego predyspozycja do zachorowania na chorobę autoimmunologiczną wzrasta.

Sukces projektu przełożył się na opatentowanie szczepionki indukującej tolerancję przeciwko cukrzycy typu 1 i jej wprowadzenie do obrotu w Australii. Złożone zostały wnioski o dwa kolejne patenty oraz jeden wniosek technologiczny. Opracowano również test diagnostyczny do zastosowania komercyjnego. Partnerzy projektu EURO-Thymaide brali również udział w innym badaniu, którego celem było wykrycie limfocytów T specyficznych dla antygenów związanych z chorobami autoimmunologicznymi. Wyniki tego badania będą mogły być wykorzystane do oceny odporności limfocytu T w chorobie.

Istnieje wiele obszarów zastosowań wniosków płynących z projektu EURO-Thyamide, w tym opracowanie nowych metod leczenia chorób autoimmunologicznych, chorób zakaźnych i nowotworowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę