Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BIOXHIT — Wynik w skrócie

Project ID: 503420
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Krystaliczna czystość struktury cząsteczkowej białek

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy zintegrowano europejskie zasoby oprogramowania i infrastruktury w celu stworzenia zaawansowanej technologicznie platformy do zastosowań w dziedzinie genomiki strukturalnej.
Krystaliczna czystość struktury cząsteczkowej białek
Biologiczna krystalografia (biokrystalografia) umożliwia tworzenie precyzyjnych, trójwymiarowych (3D) modeli architektonicznych cząsteczek biologicznych. Ponieważ oddziaływania cząsteczkowe zależą od dopasowania strukturalnych elementów, konstrukcja cząsteczki stanowi klucz do jej funkcji. Uzbrojeni z strukturę cząsteczkową, naukowcy mogą przewidzieć z wysoką dokładnością, jakie cząsteczki będą oddziaływać na siebie oraz jakie leki będą miały wpływ na tryb działania.

Aby zmaksymalizować stan wiedzy w dziedzinie biokrystalografii, w ramach projektu "Biokrystalografia (X) na wysoce zintegrowanej platformie technologicznej na rzecz europejskiej genomiki strukturalnej" (Bioxhit) zintegrowano najlepsze dostępne technologie w głównych ośrodkach europejskich.

W ramach projektu Bioxhit zmobilizowano wszystkie ośrodki synchrotronowe wyposażone w linie eksperymentalne do krystalografii makrocząsteczek. We współpracy z najwyższej klasy programistami w odpowiednich dziedzinach, zespół projektu miał na celu opracowanie wysokowydajnego procesu łączącego krystalizację białka z jego strukturą 3D na poziomie atomowym.

Szczegółowo zarejestrowano postępy ze 178 zadań projektowych obejmujących 141 przedsięwzięć naukowych oraz 37 inicjatyw szkoleniowych. Do osiągnięć naukowych zaliczyć trzeba połączenie krystalizacji z gromadzeniem danych rentgenowskich oraz wysoce precyzyjny zmotoryzowany goniometr kappa (do pomiaru kątów). Opracowano zaawansowane algorytmy oraz podjęto się stworzenia systemu zdalnego gromadzenia danych. Obecnie dostępna jest technologia wieloopcyjnego określania struktury.

Główny nacisk położono na automatyzację na rzecz skrócenia czasu wytworzenia każdej struktury. Obsługę próbek, detekcję wzorców rentgenowskich oraz tworzenie modeli przystosowano także do precyzyjnej automatyki zastępującej czasochłonne czynności manualne.

Filarem projektu były działania szkoleniowe. Utworzono cztery zaawansowane centra szkoleń i upowszechniania, jak również zorganizowano kursy w ośrodkach synchrotronowych, o których poinformowano ośrodki satelickie w celu rozpowszechnienia technologii biokrystalograficznych.

Projekt Bioxhit przyczynił się do uczynienia z Europy jednego ze światowych liderów w dziedzinie biokrystalografii rentgenowskiej. Integracja tej technologii z genomiką i proteomiką zapewni postęp w dziedzinie projektowania leków kierunkowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę